Zasoby czasu w aktywności dyrektorów i kierowników

Zarządzanie czasem to modny obszar zagadnień na szkoleniach dla kierowników i menedżerów różnego typu. W poprzednim sezonie szkoleniowym poprowadziłem projekty szkoleniowe z tego obszaru kompetencji menedżerskich. Ludzie, którzy w nich uczestniczyli podarowali mi naprawdę sporo praktycznych wniosków, żeby w końcu urzeczywistnić ten wpis.
W poprzednich latach liczba przedsięwzięć i związanych z nimi czynności kierowników działów niezwykle się powiększyła. Kierownicy starają się być sprawni i skuteczni w swoich działaniach, ale gospodarowanie ich aktywnością jest coraz trudniejsze. W tym artykule prezentuję wyniki badań „zarządzanie czasem osób na stanowiskach kierowniczych”. Mnóstwo informacji można znaleźć w tym miejscu:
Kursy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
Wyniki projektów badawczych z obszaru wykorzystania czasu przez dyrektorów oddziałów międzynarodowych przedsiębiorstw są następujące:
1. Tylko 20 procent menedżerów nie uskarża się na niewystarczający czas pracy.
2. Inni kierownicy deklarują, że chcieliby od godziny do kilku godzin dodatkowo.
3. 70 procent menedżerów uskarża się na całkowity brak czasu.
4. Czas zaangażowania przepytanych kierowników z różnych firm wynosi od 7 do 13 godzin.
5. Nadwyraz rozbity na małe części jest czas pracy. Daje to w efekcie gorsze wyniki w pracy oraz brak możliwości skoncentrowania się.
6. Menedżerowie realizują od 50 do trzystu kilkudziesięciu różnych zadań w trakcie okresu aktywności zawodowej na przykład delegowanie uprawnień, wyjazdy do klientów z partnerami biznesowymi, spotkania z klientami, sporządzanie dokumentów, telekonferencje, korespondencja, wyjazdy i tak dalej.
7. Średnio szefowie działów kończą z sukcesem dwadzieścia siedem proc. zamierzonych celów.
8. Udział strategicznego myślenia w budżecie czasu menedżera wynosi około 4-10 procent.
9. Na pracę w zespole (m.in. spotkania, spotkania okolicznościowe, sesje szkoleniowe, profesjonalny, podejmowanie decyzji itp.) menedżerowie przeznaczają dwadzieścia do trzydziestu procent zasobów czasowych, znikomy procent pozostaje na powiększanie własnych kompetencji oraz patrzenie na firmę z lotu ptaka.
10. Straty czasu dyrektorów wynoszą 5-35% czasu pracy.
W innym artykule przedstawię kolejne tematy projektów szkoleniowych dla menedżerów.
WIĘCEJ

 
Na tej stronie  zwykle piszemy także o:
- badania kompetencji ludzi w instytucjach i organizacjach
- kwestionariuszy psychologiczne
- zajęcia edukacyjne z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- szkolenia team building
- zarządzanie kadrami