Ćwiczenia I Formy interaktywne w nauce

Nie od dziś nie ulega wątpliwości, że interaktywna forma uczenia jest lepsza, aniżeli wiadomości na jakiś temat przekazywane w tradycyjnej odmianie, jako wykład lub odczyt. Aktywne współuczestnictwo w warsztatach  daje szansę, by lepiej umocnić , ale także silniej wciąga pracowników w rozstrzyganie kłopotów w pracy

Gry edukacyjne to efektywne metodologiczne instrumentarium w edukacji kursantów rozmaitych branż. Za ich przyczyną edukowane jednostki uczą się szybciej. Poza tym, mała doza rozrywki umożliwia szybsze zaabsorbowanie trudniejszych zagadnień. Należy zaznaczyć, że  wykorzystywane w czasie szkolenia - weźmy przypadek kursu MiędzywydziałoweI  Treningi  Zarządzanie   - oraz z dużym zapałem oferowane za sprawą uczących, to nowoczesne sposoby poprawiania profesjonalizmu uczestników. Ich zaletą jest także to, iż gwarantują ćwiczenie reakcji w zdarzeniach naśladujących rzeczywistość biznesową.

Na ogół na kursach spotyka się dwa modele rozgrywek. Pierwsze z nich wspierają się na symulacji realiów funkcjonowania w świecie biznesu. Wtedy można owocnie ćwiczyć jak również badać fachowość pracowników, proponując im rzeczywiste zadania, które oczekują ich w pracy zawodowej. Inny model ogniskuje się na spekulatywnym środowisku i odnosi się do obserwacji zachowania uczestników w kontekście rozmaitych sytuacji oraz transformacji.

W większości wypadków uczestnicy bardzo pozytywnie reagują na gry szkoleniowe i często uważają je za interesującą swego rodzaju frajdę, która niesie w sobie również możliwość bezproblemowego przyswojenia wiedzy. Dobre rozgrywki zawierają w sobie ciekawe motywy, a przez to mocno wciągają kursantów i zmuszają ich do konkurowania oraz do działania pod presją czasu. Oprócz tego, że pracownicy włączają się emocjonalnie, dodatkowo nieźle się relaksują a także konsolidują. A to przecież nie jest bez znaczenia.

Gry szkoleniowe doskonale przydają się do kształtowania także kompetencji twardych, jak i miękkich, mogą być częścią zgłębiania potrzeb edukacyjnych jak również intensyfikować solidarność pomiędzy osobami z tej samej firmy. Bez wątpienia, rodzaj odpowiedniej rozgrywki powinien być uzależniony od celu, który chce się zdobyć na danym szkoleniu. Na skutek tego można skoncentrować się na poprawianiu określonych atrybutów charakteru uczestników oraz ich umiejętności zawodowych.