Oceny pracownicze w administrowaniu danymi.

Zarządzanie wiedzą w jednostkach personalnych bazować musi przykładowo na koordynowaniu daych z badania motywacji załogi, audytu satysfakcji pracowników, audytu kultury organizacyjnej, testów psychologicznych.


Wybrane a w wielu firmach źle analizowane pokłady wiedzy to    Pomiar satysfakcji w organizacji    – pomysły już stosowane a także jedynie budowane.
Aktywowanie w zakładzie pracy mającego ręce i nogi oprzyrządowania do zarządzania wiedzą składa się z szeregu działań:
Na sam start: zdefiniowanie celów jakie musi przynieść ten projekt. Oceny pracownicze , które gromadzimy w firmie prezentują tak ogromną ilość informacji  że bez doprecyzowania pożądanych wyników nie będziemy świadomi czego w nich poszukiwać.
Drugi krok to ujednolicenie masy zerojedynkowych faktów posiadanych przez departament zarządzania zasobami ludzkimi a także każdy inny dział prowadzący Oceny okresowe. W wielu firmach  są one pobierane z osobnych systemow i nie dają możliwości do porównania ich.
Na tym nie koniec. Badania potrzeb szkoleniowych powinny być zweryfikowane pod katem  świeżości bo stare dane są jak zeszłoroczny śnieg. 
No i oczywiście pożądane będzie dokształcenie kadrowca odpowiedzialnego za Badania satysfakcji   w dziedzinie administrowania wiedzą.
Nie mniej ważny krok to kupienie profesjonalnego narzędzia typu baza danych do archiwizowania oraz wykorzystywania w wygodny sposób faktów z testów oraz analiz.  
Na koniec kluczowa uwaga:  zarządzanie wiedzą nie będzie funkcjonować jeśli nie zatrudnimy specjalisty, która odszukuje w programie wartościowe fakty, zamienia je w raporty i przekazuje właściwym kierownikiom.