Kluczowe obszary tematyczne szkoleń dla kadry zarządzającej

W zeszłym tygodniu miałem okazję wziąć udział w dyskusji znanych w Polsce prezesów zarządów spółek giełdowych. Omawiali, jakie projekty szkoleniowe dla menedżerów należy zakupić dla menedżerów firmy, aby sprawnie zarządzać organizacją biznesową. Właśnie w oparciu o tą dyskusję wyciągnąłem parę wniosków na ten temat. W tym poście umieściłem parę wskazówek dla potencjalnych szefów działów i prezesów zarządów.
W szkoleniach i doradztwie dla przedsiębiorstw jest wyjątkowo wiele rodzajów szkoleń dla menedżerów. Na przykład leadership, prowadzenie negocjacji, motywowanie pozafinansowe, konflikty i ich efekty dla firmy, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, komunikowanie się. W niniejszym blogu opisuję w szczegółach kilka tematów takich sesji szkoleniowych. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu:
Zestawienie Ofert - Szkolenia Komunikacja i Współdziałanie .
Jakiego typu kursy i sesje szkoleniowe dla kadry zarządzającej można by wybrać? Poniżej kilka ważnych szkoleń:
Decyzje menedżerskie – uczestnicy nauczą się rozstrzygać merytoryczne wybory w zakresie planów strategicznych, nieporozumień w firmie, efektów działalności firmy, tworzenia budżetów na kolejne miesiące działalności oraz wywierania wpływu na pracowników. Wariantowanie i decyzje bywa istotnym elementem pracy prezesa zarządu i menedżerów średniego szczebla. Przełożony podejmuje setki dylematów w ciągu krótkiego czasu, z tego powodu trzeba to robić efektywnie.
Motywowanie pozafinansowe – chętni na to szkolenie nauczą się motywować podwładnych bez dodatkowego budżetu. Będą potrafili diagnozować dążenia podwładnych, tworzyć grafiki pracy i twórczo pracować z osobami zatrudnionymi w firmie. Szkolenia z niniejszego tematu w mojej dawnej firmie były organizowane poprzez aktywizujące ćwiczenia.
Leadership – szef jest prawdziwym frontmenem oraz w innym momencie jakby feudalnym ekonomem. Pracownicy w firmach często myślą, iż tacy frontmeni mają jakieś specjalne umiejętności. Okazuje się, iż jednostka ludzka może nauczyć się być przywódcą. Szkolenia z tego zakresu trwają zwykle 3 dni. Prowadzący szkolenia utrwalają umiejętności z przewodzenia innym i metod przemawiania publicznie.
W innym wpisie opiszę kolejne obszary tematyczne szkoleń dla kadry zarządzającej.
COŚ O NASZYCH WPISACH
Niniejszy serwis prowadzi ekipa mających wieloletni staż szkoleniowców tworzących kursy dla menedżerów z bardzo wielu sektorów rynku.
Autorem powyższego opracowania jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z prowadzenia prezentacji i jednocześnie konsultant w projektach dotyczących zagadnień  zarządzania strategicznego.  
Tu  zwykle piszemy   na temat:
- analizy zaangażowania załogi w dużych koncernach i małych firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- programy rozwojowe z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- spotkania dla załogi
- kierowanie kapitałem ludzkim
Serdecznie zapraszamy do wielokrotnych odwiedzin na tej stronie.