Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności pracowników

Wymagania dotyczące działania w czasie diagnozowania efektywności pracy (sięgając po sprawdzone zasady) jest niezwykle ważnym elementem całego systemu. Wpływa to na efektywne zapoczątkowanie diagnozy efektów pracy oraz osiągnięciu planowanych efektów. Samo jednak zdefiniowanie reguł, w ramach których diagnozy efektów pracy będzie przeprowadzany nie jest wystarczającym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Równie ważne jest  konsekwentne funkcjonowanie w ramach ustalonych wcześniej reguł. To co przedstawiłem można odnaleźć na poniższych stronach  Profesjonalne Oceny Okresowe
Najważniejsze reguły dokonywania oceny pracowników to:
- Postępowanie według wcześniej określonych, długofalowych zamierzeń w zakresie ZZL; dokonywanie oceny nie może być nigdy aktem incydentalnym
- Rzetelne oraz stałe używanie wyników procesu oceniania w przyjętej polityce w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
- Używanie jednakowych reguł oceny pracowniczej wśród  pracowników
- Stosowanie parametrów kreujących sposobność porównania wyników w poszczególnych kategoriach stanowisk
Różnorodność aspektów, w oparciu o które przeprowadzana jest ocena
- Używanie wspólnych warunków reguł  w ciągu długiego okresu czasu
- Uruchamianie kolejnej diagnozy efektów pracy w odpowiednio zaprojektowanych interwałach czasowych
- Określenie związku diagnozy efektów pracy z innymi funkcjami zarządzania zasobami ludzkimi
- Funkcjonowanie według dokładnie określonej techniki diagnozowania efektywności pracy
- Przeprowadzenie oceny pracowniczej przez rzetelnie i realnie przygotowane osoby
- Niezbędność dokumentowania wyników diagnozy w kolejnych odcinkach czasu
Uważam, iż powyższe zasady są łatwe do wykorzystania w praktyce i przynoszą wyjątkowo pozytywne wyniki. Opiszę je w kolejnym wpisie.
Tyle moich przemyśleń.
Opracowanie:Bartosz Kowal
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku anglistyki Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z obszaru  analizy transakcyjnej. Posiada tytuł Instruktora  UIJ. Mieszka w Tychach.  Od dwóch lat organizuje treningi i tworzy gry dotyczące efektywności osobistej w sektorze „nowoczesne technologie”.

HASŁA:
Badania płac i benefitów
Zwolnienia pracowników
Strategia HR w prywatnej firmie
Praktyczne zarządzanie personelem
Nowoczesne modele kompetencyjne
Systemy motywacyjne
Selekcja kandydatów do pracy