Techniki w pomiarze systemów kompetencyjnych

Jedną z procedur diagnozowania szeroko pojętych cech pracownika była w latach 90-tych brytyjska technika zwana: Duties Skills Assessment Method. Jako następny krok po wykorzystaniu  wspomnianej procedury da się skonstruować albo rozwinąć model kompetencji. Przeczytaj charakterystykę tej techniki:   Development Center
David McPower z Nowej Zelandii wymyślił tę metodę, która w dużej mierze zmierza do ustalenia kwalifikacji niewymiernych, nie tak policzalnych, dzięki którym zwłaszcza kierownicy mają bardzo dobre lub niezłe wyniki. Metoda ta jest oparta na systematyzacji i syntezie informacji uzyskanych w ramach procesu zwanego eksperymentem behawioralnym.
Bazuje on na zadaniu całego ciągu pytań pracownikom, których efekty zawodowe okazały się wyjątkowo wysokie i wykraczające poza wcześniejsze ustalenia. Stawiane kwestie ograniczają się do tematu działań wykonywanych w firmie i zdania dlaczego uzyskują aż takie rewelacyjne wyniki.
Po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi na pytania od uczestników podlegających researchowi w wywiadzie zachowawczym, dane zostają przystosowane do bardzo szczegółowych analiz statystycznych. Metoda opisana powyżej bazuje na pewnej ilości bodźców decyzyjnych, jednakże wykazuje w praktycznym wykorzystaniu pewne błędy logiczne.
Na początku trzeba zaznaczyć, że bodźce decyzyjne nie powinny być zastosowane w celu określania systemu norm kompetencyjnych na przyszłość, ponieważ w całości bazują na nieobiektywnych doświadczeniach pracowników. Kolejna sprawa, procedura ma w swoich założeniach, ażeby menedżerowie posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze administracyjne przystosowane do opisów statystycznych. W końcu - wybitni zatrudnieni w firmie powinni zaplanować pewną ilość godzin na wywiad, co powoduje straty w wyniku odłożenia na potem ich obowiązków w danym momencie.
To tyle przywódczych inspiracji.
Redakcja:Karol Puzdoń
Twórca tej notatki  jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z tematyki  . Posiada certyfikat Doradcy Przywództwa Osobistego VMR. Prowadzi firmę szkoleniową w Lesznie.  Od dwunastu lat uczy i kreuje gry dotyczące przedsiębiorczości w branży „mediów”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania potrzeb szkoleniowych
Ocena 360 menedżerów
Strategia kadrowa w komercyjnej firmie
Nowoczesne kierowanie personelem
Fundusz socjalny
Badania osobowości
Development Center