Szkolenia specjalistyczne czy ogólnorozwojowe?

Szkolenia mają coraz większe znaczenie w odpowiednim funkcjonowaniu wielu firm, w szczególności teraz, kiedy jest coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. W wielu sytuacjach dużo korzystniej będzie spróbować wykorzystać możliwości osób już pracujących i poszerzyć ich kompetencje, niż tracić czas i pieniądze na bezproduktywne poszukiwania.

Jednak aby takie szkolenia się przydały, to znaczy naprawdę mogły poprawić wydajność wykonywanej pracy, to muszą być odpowiednio dobrane. Od pewnego czasu w szkoleniach coraz bardziej zarysowuje się podział pomiędzy miękkie i twarde. Należy poznać, jakie są ich plusy i minusy, gdyż wiedza taka będzie przydatna przy planowaniu rozwoju swojej załogi.

Twarde szkolenia dotyczą przede wszystkim przyswajania konkretnych, tematycznych wiadomości. Czasami trwają dłuższy okres czasu, trafiają się kursy, które mogą trwać nawet parę miesięcy. Przeważnie kończyły się będą egzaminem i otrzymaniem potwierdzającego kompetencje certyfikatu.

Takie właśnie szkolenia dedykowane są osobom, jakie, zamierzają podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć nieco wiedzy, która może pozwolić sprawniej wykonywać wszystkie obowiązki. Przeważnie dotyczą one jednej wybranej dziedziny, która często może być dość wyspecjalizowana i ciężka do zdobycia - to niestety sprawia, że spora część tego typu szkoleń jest dość kosztowna.

Za to miękkie szkolenia ( np.  Weekendowe Szkolenia Zarządzanie Zmianami ) to w pierwszej kolejności poprawą umiejętności interpersonalnych. W wielu sytuacjach oprócz konkretnych tematycznych wiadomości niezbędne będą również umiejętności prowadzenia negocjacji, zespołowej pracy czy radzenia sobie w sytuacjach bardziej stresowych. Dzięki odpowiednim kursom także takie rzeczy można w pracownikach bardzo dobrze wykształcić.

Miękkie szkolenia w dużym stopniu opierają się na warsztatach i ćwiczeniach, za pomocą jakich da się w praktyczny sposób przećwiczyć wybrane zagadnienia. Sprawiają one, że szkolenia nie tylko są bardziej efektywne i skuteczne, ale jednocześnie ciekawe dla uczestników, co jest naprawę bardzo potrzebne.