W jaki sposób należycie motywować zatrudnionych pracowników.

Właściwa motywacjaswoich pracowników to bardzo ważny temat dla rozwoju firmy. Jest jednak także tematem bardzo delikatnym, bo można przy ty zrobić liczne błędy. Zwłaszcza jeśli motywacja będzie się odbywała jedynie w oparciu o intuicję czy własne upodobania osób podejmujących decyzję. Gdy przy tym nie będzie się uwzględniać prawdziwych oczekiwań i potrzeb zatrudnionych, to często niestety tego typu działania pójdą na marne.
{Dość częstym błędem, który pojawia się w licznych firmach jest próba uszczęśliwiania na siłę swoich pracowników świetnymi na pozór rozwiązaniami. Pracownicy nie chcąc odmawiać z takimi pomysłami się zgadzają, jednak nie są z nich ani trochę zadowoleni. Traktować je raczej będą jako jeszcze jeden przykry przymus, a nie coś, co z założenia miało motywować.
{A tego typu przymuszanie pracowników do brania udziału w rzeczach, na które wcale nie będą mieli ochoty też nie jest pozytywne i najczęściej odniesie inny skutek od zamierzonego. Pracownicy uważają wtedy, że nie będą widziane ich rzeczywiste oczekiwania i potrzeby, i w rezultacie zaczynają tracić zaufanie do swoich kadry zarządzającej i działu HR.
{Działania takie nie przynoszą zupełnie zamierzonych celów, ani się nie poprawia wydajność wykonywanych działań, ani nie wzrasta motywacja. Dla takich firm często to będą całkowicie niewykorzystane środki pieniężne, bowiem wydatki na takie pomysły projektów są naprawdę wysokie. W niektórych przypadkach mogą się nawet pojawić wśród załogi niezbyt pozytywne, przykładowo takie jak drwina albo rozżalenie.
{Dlatego też przed podjęciem jakiś szerszych motywacyjnych projektów trzeba na samym początku poznać, czego w praktyce będą potrzebowali pracownicy. Osoby decyzyjne muszą wiedzieć, że każdy będzie miał inne oczekiwania i to, co będzie się sprawdzać u jednej osoby absolutnie się nie sprawdzi u kogoś innego.
{Niezwykle będzie również istotna poprawa warstwy komunikacyjnej wśród załogi. Zatrudnieni powinni być świadomi tego, że będą mogli porozmawiać o wszystkich swoich wątpliwościach i problemach, i nie będą z tego powodu w żaden sposób piętnowani. Często do realizacji tego aspektu konieczne będą profesjonalne szkolenia, dopiero po nich pracownicy będą umieli komunikować się w taki sposób, w jaki powinno się to cały czas odbywać.