Co oznacza dla człowieka wewnętrzna chęć do działania

Ludzie od wielu dziesięcioleci zastanawiają się, co to motywacja. W najnowszych publikacjach i artykułach dla kierowników działów i dyrektorów dużych firm można przeczytać wiele określeń i wyjaśnień tego zjawiska. Wtedy, gdy przygotowuję sesje i kursy dla menedżerów, ludzie stale powtarzają, iż samomotywacja jest najważniejsza w dotychczasowej pracy.
Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce powiązane z treścią wykonywanej pracy oraz charakterystykami psychofizycznymi, jakie mówią nam o tym, z jakich powodów istoty ludzkie chcą urzeczywistnienia wyznaczonych przez kogoś z zewnątrz zadań. Motywowanie opiera się na oddziaływaniu na wartości np. pracownika w firmie za pomocą dokładnie przemyślanych czynników. Są to pobudki uruchamiające realizację zadań. Pomysł do sporządzenia tego tekstu skopiowałem z tego portalu:
  HR i Szkolenia  

Niżej zobrazuję już od dawna znaną koncepcję motywowania ludzi do działania – piramidę pobudek doktora K. Maslow. Motywy w tej teorii można opisać tak:
1. Samorealizacja: doskonalenie umiejętności, powiększanie obszaru duchowości, uzdolnienia, zainteresowania.
2. Czynniki wskazujące na uznanie: szacunek, prestiż, dobre samopoczucia i dumy.
3. Pobudki psychospołeczne: więzi z innymi ludźmi, przynależenie do grupy odniesienia, dobre znajomości, poczucie bycia potrzebny społecznie.
4. Zapewnienie przetrwania: jasność praw i obowiązków, niezmienne prawo, jasny system wartości. 
5. Potrzeby najniższego rzędu: głód, pragnienie, relaks, dobre zasypianie, uprawianie seksu.
Prawa, jakie opisano w obszarze grupy motywów doktora K. Maslow to:
1. Pobudki zaspokojone nie motywują do aktywności.2
2. W sytuacji zaspokojenia motywów znajdujących się najniżej w piramidzie, jednostka odczuwa potrzeby znajdujące się najwyżej w hierarchii.
Gdy projektuję sesje szkoleniowe, czasami myślę o grupie potrzeb według Maslova. Osoby będące na szkoleniu także posiadają swoje motywy działania. Na skutek nich przychodzą na kursy dla menedżerów i pragną się doskonalić.
W następnym artykule przedstawię efektywne sposoby badania potrzeb edukacyjnych.
To tyle naszych myśli.
Opracowanie:Adam Nienacki
Twórca tego postu jest absolwentem wydziału politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu  promocji i reklamy. Posiada certyfikat Konsultanta Zmiany i Innowacji ZTD. Kieruje agencją treningową w Wiśle.  Od trzech sezonów prowadzi zajęcia i rozwija badania odnoszące się do kreatywności w branży „rolnictwo i produkcja żywności”.

HASŁA:
Badania kompetencji
Awansowanie w przedsiębiorstwach
Strategia human resources w produkcyjnej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie kadrami
Programy karier kadry rezerwowej
Awanse i Kariera
Development Center