Badanie efektów przedsięwzięcia z zakresu szkoleńZ poprawnie dokonanej oceny projektu szkoleniowego można wyciągnąć wiele wniosków.  Ludzie, którzy uczestniczą sprawdzają, w jakim kierunku osiągnęli postępy. Ich szefowie otrzymują diagnozę dotyczącą rozwoju podwładnych. Szkoleniowcy pozyskują diagnozę, jakie tematy mogą przygotować bardziej szczegółowo w czasie następnego takiego szkolenia. Inspirację do napisania tego artykułu wziąłem stąd:  Oceny Okresowe
Zgromadzone dane, wyniki ankiet oraz praktyczne efekty z organizowanych wcześniej treningów, będą niezłą inspiracją do kolejnych, dużo innowacyjnych projektów szkoleniowych i projektów w zakresie consultingu. Wzmacniają też kompetencje pracowników będących specjalistami w dziale kadr.
Ocena szkolenia musi odpowiadać na kilka pytań:
- jak bardzo zakładane wyniki szkolenia są zrealizowane?
- w jakim stopniu można było zrealizować zamierzony wzrost teoretycznych zakresów wiedzy u badanych pracowników?
- czy przedstawiony zakres merytoryczny oraz wiedza są odpowiedzią na potrzeby uczestników?
- dlaczego pozyskana kompetencja będzie inkoporowana oraz wnoszona do wykonywanej pracy?  
- jak bardzo cykl szkoleniowy będzie ekonomicznie uzasadniony?
Te zagadnienia opisują, w jaki sposób zaowocowały zorganiozowane ćwiczenia, użyte podczas szkolenia. Dlatego też trener jest w stanie wiedzieć, jak istotne bywają: przeprowadzone badania potrzeb rozwojowych, zdefiniowanie problemu sesji szkoleniowych, nakreślenie  zamierzonych rezultatów cykli szkoleniowych, zaopatrzenie treningów w zakresie gier i symulacji.
W drugim z tego cyklu artykule przedstawię nietypowe inicjatywy po szkoleniowe.
To tyle menedżerskich przemyśleń.
Autor:Ludwik Kalicki
Autor tego wpisu jest absolwentem kierunku anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z tematyki  programowania neurolingwistycznego. Posiada certyfikat Coacha Innowacyjnosci YDD. Buduje swoją karierę w Lesznie.  Od jedenastu sezonów koordynuje warsztaty i pisze badania dotykające tematyki ekonomii i ekonometrii w branży „turystyka i rekreacja”.

O TYM PISZEMY:
Badania kultury organizacyjnej
Awansowanie w biznesie
Polityka HR w międzynarodowej firmie
Zaawansowane kierowanie ludźmi
Programy rowoju talentów
Systemy motywacyjne
Selekcja kandydatów do pracy