Blog

Czytaj nasze artykuły, a zawsze będziesz na bieżąco w kwestii omawianych tu tematów.

Szkolenia specjalistyczne czy ogólnorozwojowe?

Zalety szkolenia w internecie

Wyróżnienia

Jak wybrać szkoleniowca na wyjazdy team building

Wyróżnienia

Utrwalanie oczekiwanych postaw na wyjazdach szkoleniowych

Szkolenia w plenerze

Jak podwyższyć efektywność szkolenia?

Smutna strona wydarzeń team building

Efektywność osobista - Gry szkoleniowe

Warsztaty jako skuteczna metoda nagradzania ludzi

Wyróżnieni uczestnicy naszych projektów

Integracyjna wiosna

Warsztaty z angielskiego drogą do wzmocnienia kompetencji

Biznesowe symulacje w formie outdoor

Warsztaty specjalistyczne dla właścicieli firm

Integracja w pracy ma sens

Środki Unijne na kursy zamknięte

Gry menedżerskie - świadomy wybór?

Szkolenia z angielskiego - przewodnik

ZAANGAŻOWANIE CZYLI ISTOTA BIZNESOWEGO SUKCESU

Obiekt konferencyjny na szkolenia integracyjne - gdzie i jak

Dotacje na warsztaty biznesowe

Podnoszenie konkurencyjności poprzez symulacje biznesowe

Ćwiczenia I Formy interaktywne  w nauce

Ankieta Poszkoleniowa - Prezentacja

Wyjazdy team building a zapał do działania

Treningi firmowe jako inwestycja

Menedżerowie za granicą

Symulacje szkoleniowe na treningi wewnętrzne

Nominowani kursanci z naszych warsztatów

Szkolenie grup w firmach

Inwestycje w szkolenia integracyjne

Mądre zarządzanie pracownikami

Symulacje w motywowaniu specjalistów

Szkolenia integracyjne a zaangażowanie ludzi

Wiedza socjologiczna w służbie zarządzania podwładnymi

Jak znaleźć  talentów w załodze

Nauka  zarządzania  w organizacji

Dlaczego mamy fatalne zdanie o  eventach?

Znaczenie integracji  w  konstruowaniu  zespołu

Gry jako  taktyka na poznawanie  rzeczywistości biznesowej

Zasoby czasu w aktywności dyrektorów i kierowników

Gry i symulacje w projektach szkoleniowych przysposabiających do stanowiska pracy

Postawy w grupie

Co oznacza dla człowieka wewnętrzna chęć do działania

Dobre praktyki pracy w grupie pracowników

Kluczowe obszary tematyczne szkoleń dla kadry zarządzającej

Dobre zasady symulacji biznesowej

Rola badania oczekiwań rozwojowych

Kompetencje kierownika odnoszące się do działań projektowych

Coaching w grach dla menedżerów

Etapy budowania grupy pracowniczej

Badanie efektów przedsięwzięcia z zakresu szkoleń

Najważniejszy punkt projektu szkoleniowego

Zasady układania gier menedżerskich

Jak pracuje skuteczny dział firmy

Dobre praktyki definiowania oczekiwań rozwojowych

Cechy efektywnej drużyny

Ocena firmy edukacyjnej

Informacja zwrotna w symulacjach na szkoleniu

Elementarne zagadnienia na temat motywacji

Kierowanie projektami na szkoleniach

Kroki na drodze zdobywania kwalifikacji dorosłych

Polityka korporacyjna a praca w grupie

Jakie efekty daje badanie wymagań rozwojowych

Techniki w pomiarze systemów kompetencyjnych

Tradycje w różnych krajach a współpraca zespołowa

Jak zaplanować efektowne kursy i szkolenia

Studia dla menedżerów w miejsce długich cykli szkoleniowych

Najważniejsze rezultaty oceniania pracowników

Praktyczne podstawy nauczania dorosłych

Porozumiewanie się jako wskaźnik zintegrowanego zespołu

W jakim celu diagnozować systemy kompetencyjne

Sprawy oddziałujące na reguły zachowań w grupie

Kierownicy korporacji nie mają wystarczającej wiedzy, aby planować

Strategie dokształcania się dorosłych

Po co należy diagnozować potrzeby szkoleniowe

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności pracowników

Fragmenty wykładu z zakresu funkcjonowania efektywnych grup pracowniczych

Wykorzystanie symulacji  w różnych szkoleniach

Najważniejsza czynność w zakresie zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Parę wskazówek w zakresie zadań szefa

Dwa casy firm i praca w zespole

Kolejność organizowania zespołu

Tworzenie harmonogramów staje się coraz bardziej ważne dla zarządów spółek

Sznurki i klocki jako metoda edukacyjna na kursach dla kierowników

Problematyczni pracownicy na wyjazdach team building

Power point w profesjonalnych szkoleniach

Nowe statystyki  – potrzeby szkoleniowe firm

Nowe wytyczne - unijne szkolenia

Ostatnie statystyki  – oczekiwania szkoleniowe firm

Badanie potrzeb szkoleniowych – team building

Lipcowa posucha w szkoleniach

Wyjazdy team building non profit

Oceny pracownicze w administrowaniu danymi.

Certyfikowane narzędzia - ocena

Zarządzanie czasem

Czas na szkolenia

Szkolenia dla pracowników

Edukacyjne symulacje

Ocena motywacji

Oceny szkolenia integracyjnego

Ignorancja sprzedawców

Miejsce na szkolenia