Jakie efekty daje badanie wymagań rozwojowych


Zwykle prowadzący szkolenia powtarzają, że niezwykle istotnym elementem projektu szkoleniowego jest diagnozowanie wymagań rozwojowych pracowników. Ten element przedsięwzięcia edukacyjnego determinuje, w jakim stopniu szkolenie zakończy się pozytywnym efektem oraz czy okaże się produktywneefektywne. Poznajmy szczegóły.
Badanie wymagań szkoleniowych to regularnie prowadzony proces, kiedy to rejestrowane jest przedstawione  w jasny sposób wymaganie na temat przedsięwzięcia edukacyjnego. W tym właśnie czasie sprecyzowane są luki edukacyjne, sprecyzowane sposoby pozyskania i projektowany jest najbardziej właściwy układ działań zmierzający do realizacji. Podobne określenia tego zjawiska przeczytaj tu:  Kierowanie Projektami HR
Po określeniu oczekiwań szkoleniowych przechodzi się do zcharakteryzowania rezultatów szkolenia, które pozwoli na zapełnienie luk kompetencyjnych. Zdefiniowane cele umożliwiają ułożyć harmonogram oraz zorganizować przedsięwzięcie edukacyjne, a potem je scharakteryzować i wyciągnąć wnioski. Rezultaty są ujmowane w następujące grupy: poznawcze, oparte na zachowaniach, emocjonalne.
Efekty badania wymagań rozwojowych bywają kolejno:
- Zdiagnozowanie rzeczywistych kwestii z codziennej pracy uczestników szkolenia – by  te zjawiska rozpracowywać podczas szkolenia.
- Badanie wymagań  pracowników, którzy będą na szkoleniu. Ma to na celu odniesienie się do sytuacji ważnych dla uczestników szkolenia, a nie wyłącznie do kwestii firmy zatrudniającej uczestników.
- Diagnoza planów i sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy sesje szkoleniowe przygotował niezależny trener.
W tym miejscu przytaczam typowe sprawy w badaniu wymagań rozwojowych.
- Czy organizacja ma mechanizm motywacyjny oraz metody diagnozowania efektów pracy?
- Jak organizacja wykorzystuje pobudzający aspekt regulowania wynagrodzeń?
- Jak przedsiębiorstwa diagnozuje poziom zadowolenia z pracy personelu?
- Jakie kłopoty z pobudzaniem personelu podkreśla kadra kierownicza?
- Czy wykorzystywany jest motywacyjny aspekt feed backu na gorąco?
Tyle przywódczych przemyśleń.
Opracowanie:Jan Biurny
Twórca tej notatki  jest absolwentem wydziału fizyki Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z zakresu  sozologii. Posiada licencję Coacha  ELC. Buduje swoją karierę w Poznaniu.  Od szesnastu lat organizuje treningi i projektuje badania dotyczące zarządzania czasem w branży „public relations”.

TEMATY BOGA:
Badania potrzeb szkoleniowych
Ocena okresowa w biznesie
Strategia kadrowa w państwowej firmie
Skuteczne kierowanie kadrami
Skuteczny mentoring
Testy psychologiczne
Selekcja kandydatów do pracy