Na jakie zagrożenia należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w swojej firmie.

Praktycznie każda nowo wprowadzana strategia uwzględniać powinna całościową strategię przedsiębiorstwa, w szczególności jeżeli się wiąże z dużymi zmianami. Całkowicie inaczej zmiany tego typu będą się sprawdzać w różnych przedsiębiorstwach, z takich też powodów ważne jest właściwe dostosowanie pakietu personalnych działań do nowej rynkowej koncepcji. Najważniejszą rzeczą z pewnością być powinno zapewnienie odpowiednie liczby dobrze wyszkolonych pracowników, jacy mogliby nowe zadania wykonywać. To powinno być na samym początku przed każdym innym działaniem, bo dołożenie mało przygotowanym ludzim, bez należytych kwalifikacji, dodatkowych obowiązkówraczej pomyślnie się nie skończy. Istotne również jest dokładne uświadomienie załodze potrzeby i sensu planowanych zmian, niżsi stopniem pracownicy w wielu przypadkach bowiem w jakiś sposób bojkotują wszelkie nowości. Może to wynikać z tego, że nie będą do nich wcale przekonani, wydaje im się, że nie odniosą żadnych korzyści, czy zwyczajniej nie rozumieją sensu zmian zainicjowanych przez zarząd. W niejednym przypadku pojawiać się również będą w części działów w firmie spore problemy organizacyjne. zaczynają ginąć ważne dane, ich przepływ jest spowolniony, a prace nad między działowymi projektami trwają znacznie dłużej. To wszystko będzie wpływać na funkcjonowanie całej firmy, a jednocześnie będzie powodowało rozmaite konflikty oraz napięcia w zespole, które niekiedy mogą się jeszcze bardziej powiększać. Z tego też powodu raczej każda z istotniejszych zmian organizacyjnych w firmie, w szczególności bezpośrednio dotykająca większą ilość pracowników, poprzedzona powinna zostać działaniami wyjaśniającymi i odpowiednią ilością szkoleń. Załoga, która dobrze wie, po co wszystko się odbywa, a oprócz tego dostrzeże wymierne korzyści dla siebie z pewnością bardziej będzie otwarta na nowości. Ważną rolę w tym całym procesie wprowadzania nowości ma dział personalny, bowiem to tak naprawdę na nim spoczywał będzie ciężar właściwego przygotowania pracowników. Dlatego też procedury i działania podejmowane przez pracowników działu, a szczególnie przez jego dyrekcję muszą uwzględniać przeciwdziałanie oraz eliminację opisywanych zagrożeń.