Kroki na drodze zdobywania kwalifikacji dorosłych


Należy od razu napisać, że większość kursów, szkoleń oraz ogólnie rozumiana działalność dydaktyczna skupia się na poziomie środowiskowym, normach zachowań, praktycznym wykorzystaniu teorii oraz predyspozycjach. Zwykle zdarza się, iż mamy na oku wyłącznie główny obszar szkoleniowy, a wszystkie dodatkowe pozostawione są wyłącznie uczącemu się.
W innym wpisie opisałem wieloetapowy sposób uzyskania nowych umiejętności (rozumianych bardziej dogłębnie aniżeli tylko określony zbiór danych). Ażeby taki stan miał możliwość zaistnieć, niezbędne jest zapoczątkowanie procesu edukacyjnego, będącego zaraz po nadawaniu informacji. Teorią, która pełni funkcję katalizatora w czasie jego przebiegu, w czasie moich szkoleń była teoria 3 „a”, zdefiniowana w postaci takich określeń: wiadomości teoretyczne, praktyka, aktywność. Zobacz: Logistyczne Symulacje Biznesowe 
Wstępnym elementem sprawnego przyswajania informacji musi być wzbudzenie motywacji u studentów. Tacy ludzie muszą chcieć się otworzyć na nową wiedzę. Ten etap nazywa się consciousness.

Następnym poziomem w procesie dydaktycznym jest dostosowanie przewodniej idei szkolenia odnośnie wymagań odbiorców procesu edukacyjnego. Nie da się prowadzić dwa razy w identyczny sposób podobnego wykładu lub wystąpienia. Jeśli szkolę motywowania podwładnych pracowników pracujących w domu wczasowym, opracowuję ćwiczenia adekwatne do sektora wypoczynku i rekreacji. Jeśli prowadzę szkolenie dla personel operatora GSM – w takim przypadku realizuję studium przypadku z branży telekomunikacyjnej. Te szkolenia to niby ten sam obszar, w rzeczywistości należy wszystkie szkolenia „kroić na miarę" zapotrzebowania konkretnej instytucji. Ten etap nazywa się „competences”.

Ostatni etap ”action” – oznacza to wdrożenie teoretycznej wiedzy. Często uczestnicy szkolenia kończą proces edukacji, wyrzucają materiały szkoleniowe i w obszarze, z którego byli szkoleni wszystko pozostaje bez zmian. Wykładowca mimo to nie może zakończyć procesu uczenia się po szkoleniu. Jest przecież opłacany za użycie nowych zasad teoretycznych w praktyce organizacyjnej.
Jan Halicki
Autor tego artykułu jest absolwentem kierunku psychologii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu  informatyki. Posiada licencję Instruktora Zmiany Osobistej EAB. Prowadzi firmę szkoleniową w Ustce.  Od jedenastu lat uczy i projektuje gry dotykające tematyki sprzedaży w branży „meble i wyposażenie wnętrz”.

O TYM PISZEMY:
Symulacje Biznesowe
Kursy sprzedażowe
Gry tworzone na miarę
Przywództwo
Symulacje Six Sigma
Finanse dla niefinanstów
Warsztaty zamknięte
Poradniki  dla wykładowców