Wiedza socjologiczna w służbie zarządzania podwładnymi

Marzeniem wszystkich pracodawców jest grupa pracowników, która w czasie wykonywania normalnych zajęć będzie charakteryzować się wydajnością, a w kryzysowych przypadkach, gdy pojawią się problemy, też sobie poradzi. Jednak nie każdy z nich wie, że przez odpowiednie działania znacznie może zwiększyć kwalifikacje swojej załogi, a tym samym ogólną wydajność w pracy.
Od czasu, gdy nauki psychologiczne zaczęły wkraczać w wiele dziedzin naszego życia, w tym również w zakres wydajności i motywowania do lepszego działania, przedsiębiorcy zaczęli widzieć plusy rozwoju kompetencji swoich pracowników. Coraz częściej wykorzystywane zaczęły być szkolenia i kursy zawodowe, właśnie dzięki nim wszyscy zatrudnieni mogli poszerzać swoje kompetencje, a jednocześnie poczuć się w firmie potrzebni.
Również bardzo popularnym pomysłem w dążeniu do zbudowania idealnego zespołu są Gry Biznesowe . W czasie kursów zdobywa się najczęściej suchą wiedzę, co najwyżej popartą jakimiś przykładami. Natomiast gry będą mieć odmienne zadanie, oceniają one sposób zachowania uczestników podczas rozwiązywania prawdziwych problemów i będą uczyły sposobów na podejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje.
Bazują one na tezie, że dorośli najlepiej uczą się zachowań za pomocą doświadczeń, przekładając to na praktykę przez szereg prób i pomysłów w trakcie realizacji konkretnej misji. Nawet jeżeli pojawią się podczas symulacji jakieś błędy i niewłaściwe decyzje, to później, po dokładnej analizie zachowań uczestnik będzie mógł wyciągnąć wnioski płynące ze szkolenia i w prawdziwych sytuacjach postąpić inaczej.
I to właśnie będą mieć za cel opisywane gry dla pracowników. W ich trakcie uczestnicy mierzą się z prawdziwymi sytuacjami, które będą mogły się zdarzyć w trakcje realizacji swoich zadań, muszą podejmować czasami dość ciężkie wybory i zajmować się dalszymi działaniami. Gracze doświadczają rezultatów swoich działań, ale mają także możliwość za pomocą różnych metod usprawniania swoich strategii.
Umiejętności jakie się zdobędzie w czasie gier symulacyjnych z pewnością będą procentować w czasie wykonywania obowiązków, nawet jeśli sytuacje, które były ćwiczone nigdy nie będą miały miejsca. Osoby po takim szkoleniu z pewnością się poczują dużo pewniej, gdy będą mieli decyzję do podjęcia, jeżeli mieli okazję wcześniej ćwiczyć, w jaki sposób w takich właśnie sytuacjach trzeba postępować.