Najważniejsze rezultaty oceniania pracowników

Typowa organizacja to po pierwsze ludzie w niej pracujący. Stosując metody ocen jest realne tworzenie oraz wzmacnianie skutecznego współdziałania zatrudnionych w firmie. Adekwatna oraz umiejscowiona w dogodnym czasie diagnoza efektów pracy może spowodować ex post zniwelowanie niezbyt pozytywnych efektów wynikłych z przyjęcia w organizacji nieodpowiednich ludzi. Dlatego jest to kluczowa działalność menedżera.
System ocen pracowniczych odgrywa istotną rolę w zarządzaniu ludźmi. Jednocześnie bywa to dominujący element wdrożenia polityki kadrowej w organizacji. Ocenianie polega na stałym poświęcaniu uwagi na zachowanie oraz wyniki wysiłków zatrudnionych w celu wsparcia merytorycznego, pobudzania proaktywnej postawy oraz monitorowania efektów pracy. Przykłady takich działań można przeczytać w artykułach: Sprawdzone Kursy   Prezentacje .
Przeprowadzanie ocen pracowników jest tylko z pozoru nieskomplikowane. W większości przypadków potrzebne są określone cechy osobowe i dość specjalistyczne elementy na drodze zawodowej. Według kryterium potrzeb instytucji cele przeprowadzania diagnozy pracy można podzielić na dwa rodzaje.
Do zakresu czynnościowego można zaliczyć:
- zdolność stosowania odpowiedniego doboru i wykorzystania kadr w nawiązaniu do zdiagnozowanych talentów, zainteresowań, sprawności działania,
- doskonalenie metody ustalania celów oraz zarządzania personelem,
- uzasadnienie decyzji związanych z przemieszczeniem pracowników w obrębie struktury organizacyjnej, zwolnieniami, rozwojem kariery,
- sporządzanie opinii,
- zdefiniowanie wymagań oraz obszarów szkolenia pracowników,
- budowanie kadry będącej personelem rezerwowym,
- określenie długookresowej polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Do celów psychospołecznych należą:
- wpływanie na efekty pracy przez budowanie pożądanej nastawienia do pracy,
- wprowadzenie w życie wyników zawartych w wymaganiach względem pracownika w czasie przeprowadzanej oceny,
- pobudzanie do działania zasadzające się na świadomości zatrudnionych osób na temat efektów podejmowanych działań, możliwościach doskonalenia oraz tworzeniu czynników dla podnoszenia lojalności pracowników względem pracodawcy,
- eliminacja negatywnych oraz szkodliwych postaw pracowników,
- uświadomienia znaczenia poprawnych stosunków między pracownikami.
Warto dodać - o tych właśnie korzyściach płynących z oceny pracowniczej kierownik powinien pamiętać oceniając  współpracowników.
WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH

 
W tym miejscu mówimy też o:
- analizy kompetencji osób zatrudnionych w firmach
- testy interpersonalne
- szkolenia z pracy i komunikacji w zespołach
- eventy team building
- kierowanie personelem