Najważniejsza czynność w zakresie zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Bardzo dużo szkoleń dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oparte jest o nietypowe zagadnienia, takie jak przywództwo menedżerskie, time based management, kierowanie rozwojem personelu. Jednakże uważam, że najbardziej przydatne umiejętności menedżerskie ogniskują się w podstawowych funkcjach kierowania firmą, wskazanych dokładnie 90 lat temu przez A. Taylora.
W tym miejscu chciałem opisać obszary działalności firm szkoleniowych, które opłaca się szukać w segmencie szkoleniowym. Funkcje kierowania odnoszone są  jako obowiązki oraz działania o charakterze kierowniczym. Przewodzenie grupą podwładnych powoduje konieczność wyboru takiego działania,  które jest stosowne do podjęcia w danej sytuacji biznesowej. Więcej o tym w poradniku, który znalazłem tu: Renomowane Treningi  Zarządzanie Zmianami .
Dziś przedstawię zupełnie podstawową aktywność zarządzania, którą znają kierownicy w większości firm.
Taką funkcją jest sporządzanie harmonogramów. Rozumie się przez nią ustalenie celów przedsiębiorstwa oraz metod ich realizacji. Menedżerowie prognozując przyszłość powinni zaplanować w jasno zdefiniowanych momentach czasu czynności, które powinny być wykonane oraz opracować najbardziej adekwatne metody prowadzące do sukcesu. Tworzenie planów nie powinno odbywać się tylko na podstawie twórczych pomysłów i mglistych wizji przyszłości.
Tworzenie harmonogramów opiera się na określeniu reguł oraz sposobu funkcjonowania z punktu widzenia najbardziej efektywnej drogi do osiągnięcia celów sformułowanych przez zarząd firmy. Częścią aktywności menedżera i podejmowanego przez niego tworzenia planów jest podejmowanie decyzji, co oznacza określanie metody wykonywania czynności spośród dostępnych wariantów decyzyjnych. Najważniejszym zestawem czynności jest  zdefiniowanie celów organizacji, a następnie wybór celów jej działów.
Firmy sporządzają różnego typu plany: oparte o taktykę biznesową, strategiczno-wizjonerskie, wskazujące działania operacyjne. Ze względu na okres czasu osiągania rezultatów wyróżniamy: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe.
Umiejętność budowania planu działań jest wyjątkowo istotna. Z tego powodu myślę, iż każdy kierownik musi odbyć szkolenie z tego zakresu.

O NASZYM DZIENNIKU
Niniejszy dziennik kreuje ekipa  badaczy prowadzących warsztaty z zarządzania z kilkunastu branż.
 
Na tej stronie  często przeczytasz równeż o:
- badania kompetencji osób zatrudnionych w firmach
- ankiety osobowościowe
- szkolenia z pracy i komunikacji w zespołach
- imprezy dla załogi
- zarządzanie kapitałem ludzkim