Po co należy diagnozować potrzeby szkoleniowe

Projekt szkoleniowy powinno mieć w swoich założeniach zapewnienie spełnienia potrzeb biznesowych personelu, wyłonionych w fazie ich określania. Diagnozowanie celów dla projektu szkoleniowego to pierwszy etap przedsięwzięcia szkoleniowego. Trenerzy utrzymują, że bywa to najdonioślejszy etap, decydujący o tym, czy działanie w projecie szkoleniowym stanie się warte poniesionych nakładów.
Doświadczeni trenerzy biznesu twierdzą, iż badanie potrzeb planowanego projektu szkoleniowego lub doradczego to podstawowy asumpt do tego by rozwinąć szczegółowe negocjacje w zakresie formalnego wykształcenia, umiejętności i postaw, jakie uznają za niezbędne pracodawcy. Chciałbym również podkreślić, że przedsiębiorca wysyłający personel na szkolenie chce w taki sposób oddziaływać na treści, jakie będą prezentowane w czasie sesji szkoleniowych. Mechanizm został omówiony na tej stronie: Badania Efektywności Pracowników
Za pomocą diagnozy potrzeb rozwojowych zrealizujemy dla firmy i dla uczestników szkoleń wiele różnych celów.
Cel 1 - ocenimy sytuację szkolonej zbiorowości pracowników – w jakim stopniu osoby w grupie się lubią, jaka panuje tutaj kultura współpracy, itp.
Po drugie, poznamy poszczególne obszary wiedzy, jakie posiada  grupa w zakresie planowanych do omówienia zagadnień. Takie działanie pozwoli osobom prowadzącym szkolenie dopasować poziom sesji szkoleniowej do uczestników. Jak najprościej to zrobić? - przeczytajmy poprzednie opisy szkoleń dla tej grupy.
Gdy zdecydujemy się badać potrzeby rozwojowe, poznamy prawdziwe problemy z życia  grupy – by także te problemy rozbijać na czynniki pierwsze podczas sesji szkoleniowej. To osobom biorącym udział w szkoleniu daje możliwość wykorzystać z prezentowanego materiału dydaktycznego konkretne, często możliwe do wprowadzenia w praktykę firmy metody pracy, a nie tylko teoretyczne pomysły.
Kolejny cel – określimy w ramach naszych możliwości potrzeby osób biorących udział w szkoleniu – zwykle jest to wprost docenienie spraw ważnych dla przedsiębiorcy, ale także kwestii istotnych dla pracowników.
Doświadczeni pracownicy działów kadr mają świadomość, iż im lepiej zaplanują wraz z osobą prowadzącą szkolenia diagnozowanie dążeń szkoleniowych, tym prościej będzie można określić efekty szkolenia.
Tyle naszych wniosków.
Opracowanie:Leopold Sawka
Redaktor tego felietonu jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu  ubezpieczeń społecznych. Posiada tytuł Doradcy Zmiany Osobistej FVO. Kieruje agencją treningową w Tychach.  Od czternatu sezonów wykłada i rozwija badania dotykające tematyki kreatywności w branży „farmaceutyka”.

TAGI:
Badania satysfakcji
Rekrutacja  w biznesie
Strategia human resources w prywatnej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Kształtowanie przywództwa
Systemy rekrutacyjne