Dlaczego coraz większa ilość firm rezygnuje z robienia ocen pracowniczych.


W wielu firmach okresowo są przeprowadzane pracownicze oceny, mające na celu weryfikację ich umiejętności oraz zaangażowania. Oceny tego typu uznaje się za niezwykle istotny element zarządzania pracowniczymi zasobami, dając spore podstawy do tego, aby zwiększyć efektywność i skuteczność pracy na co dzień.
W całkowicie odmienny sposób na oceny takie będą spoglądać sami pracownicy, w ich przypadku niejednokrotnie kojarzyć się będą z próbą znalezienia powodu do zabrania premii czy niekiedy i zwolnienia. Dlatego też ogromnie ważne jest, aby kryteria oceniania były jednoznacznie określone i znane wszystkim, dzięki temu można będzie uniknąć wielu kontrowersji w tym obszarze.
Jeszcze do niedawna pracownicze oceny robione były w każdym większym przedsiębiorstwie, jednak od jakiegoś czasu dostrzec można stopniowe rezygnowanie z nich. Taką decyzję już podjęło kilka dużych korporacji, między innymi Microsoft, Deloitte i Accenture. Jak okazało się w praktyce, podstawową przyczyną takiej decyzji było to, że według managerów zwyczajnie się one nie sprawdzały.
Jako jeden z ważniejszych czynników bardzo wpływających na taką sytuację przedstawia się to, że przez tak długi okres czasu mogą się pojawić duże trudności w przypomnieniu sobie każdego istotnego zdarzenia z udziałem pracownika. Tym sposobem będą się pojawiały kłopoty ze zrobieniem sprawiedliwej oceny, a co za tym idzie pod znakiem zapytania będzie stawać sensowność tego typu działań.
Potwierdzała to zresztą będzie coraz większa liczba managerów mających odpowiedzialność za zasoby ludzkie w firmach. W opiniach, które oni głoszą najczęściej stosowane oceny pracownicze nie podnoszą znacząco wyników pracy, a także nie odpowiadają na istotne dla firmy i pracownika pytania związane z dalszą przyszłością.
Z takich też powodów w wielu przypadkach się słyszy o tym, że kolejna duża firma zupełnie rezygnuje z oceniania pracowników, uznając je za zupełnie zbędne. Procesy takie przebiegają jak na razie wolno, ponieważ wielu przedsiębiorców cały czas wykorzystuje to rozwiązanie. Lecz trendy, które można obecnie zauważyć pokazują, że to właśnie zjawisko będzie się coraz bardziej nasilać, szczególnie że się pojawia coraz więcej głosów krytykujących sposoby oceniania.