Pomiar potrzeb rozwojowych.

O roli szkoleń pracowniczych przekonywać chyba nikogo nie trzeba, mają one ogromne znaczenie i w firmowej organizacji i w zawodowym rozwoju zatrudnionych pracowników. Lecz nie wszyscy mają świadomość faktu, jak ważne jest precyzyjne i dokładne sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, co będzie miało na przełożenie na wybranie najlepszej formy i zakresu szkoleń, a co będzie się z tym wiązać będzie wpływać na ich skuteczność.
Duża część przedsiębiorców nie będzie się tym przejmować, zamawiając powiedzmy Szkolenia Menedżerskie bez większego zastanawiania albo ulegając reklamom, jakie się znajdzie. Podejście takie skutkuje tym, że takie szkolenia nie będą całkowicie efektywne, zapewne w licznych przypadkach pracownicy na nich skorzystają, ale w pełni się nie wykorzysta ich możliwości.
Z tego też powodu zanim się zatwierdzi plan szkolenia powinno się precyzyjnie wyznaczyć, jakiego rodzaju potrzeby ma zespół i poszczególni pracownicy, i dopiero w oparciu o to podejmować decyzje. Taki etap czasami może chwilę potrwać i będzie wymagał określonej aktywności, lecz jest konieczny do wypracowania wymaganej efektywności realizowanych szkoleń.
W takie ustalenia powinni być zaangażowani zarówno pracownicy własnej firmy, jak też wynajmowani trenerzy, którzy zajmą się zajęciami, jedynie wspólna praca właśnie tych osób pozwoli na wybranie najlepszego rozwiązania. Jeśli chodzi o firmę zamawiającą takie szkolenie wymagany będzie przede wszystkim udział wyższej kadry managerskiej oraz bezpośrednich przełożonych osób obejmowanych szkoleniem.
Niezwykle istotną rolę odgrywa również odpowiednia aktywność samych pracowników. Muszą oni być w pełni świadomymi uczestnikami tego procesu, ponieważ to tak naprawdę oni najbardziej na tym skorzystają. Powinni oni w pełni współpracować z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie takiej diagnozy, co przeważnie jest związane ze szczerymi odpowiedziami na różne pytania.
Diagnozę można zrealizować na wiele różnych sposobów, jednak sprowadzać się wszystkie one będą do wyznaczenia oczekiwań i potrzeb pracowników i firmy. Jeżeli wykona się wszystko odpowiednio, to z całą pewnością zrealizowane szkolenia przyniosą zakładane korzyści.