Etapy budowania grupy pracowniczej

 

W tym blogu opiszę kroki w ramach procesu tworzenia działu lub grupy projektowej w firmie. Dawno temu mój znajomy przekonał mnie, że jeśli w zespole będą światowej klasy fachowcy i przedtem nie wypracowali niczego wspólnym wysiłkiem, nie osiągną synergii. Sporo w tym temacie można odszukać tutaj:
 Inspirujące Wyjazdy
Fazy organizowania grupy pracowniczej oraz odnoszące się do nich charakterystyki zaprezentowałem poniżej.
1. Organizowanie
Członkowie inaczej rozumieją cele, które zamierzają zrealizować.
Pojawia się brak zaufania.
Ludzie w grupie  uważają na to co mówią oraz są dość skryci.
Pracownicy należący do zespołu chcą się nawzajem zapoznać.
Intrapersonalne cele nie są nadal zbieżne z efektami omawianej zbiorowości.
2. Krótkie spięcie
Pojawiają się obszary niezgody co do celów które zamierza zrealizować zespół.
Ludzie w grupie  zabiegają o bycie przywódcą i dominujące sposoby współpracy.
Można zdiagnozować poważne konflikty i rozbieżności opinii.
Pojawia się określenie efektów  i planu działania.
Na tym etapie występuje zniechęcenie oraz utrata wiary w sukces.
3. Definiowanie zachowań
Członkowie  nakreślają szeroko podzielane zasady działania i pożądane postawy zespołu.
Członkowie  w końcu osiągają jasną, spójną wizję końca.
Członkowie zespołu działają zgodnie z ustalonymi sposobami współpracy.
Wypracowują jak współdziałać w ramach jednego celu oraz wychodzi im to coraz lepiej.
4. Pełna synergia
Zaplanowany rezultat będzie dla ludzi oczywisty, ludzie w grupie  się z nim identyfikują.
Występuje wysoki poziom zakresu ufności oraz dobre wymienianie się informacjami.
Ten krok w budowaniu zespołu to idealna efektywność i zadowolenie z realizowanych działań.
Na tą chwilę to tyle menedżerskich inspiracji.
Autor: Jan Domański
I JESZCZE JAK ZAWSZE ODROBINA CIEKAWYCH INFORMACJI ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z POPRZEDNIEGO OKRESU:
- Najczęściej kupowana forma zadań team building : scenariusz społeczny
- Najlepiej ocenione w kwestionariuszach po warsztacie zadania – oceny grup: scenariusze muzyczne
- Średnia wielkość zespołu uczestniczącego w grze: osiem uczestników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na incentive: sobota.
- Najchetniej zamawiana część kraju: Jura Krakowsko Częstochowska

ŹRÓDŁO: Training Projects
Działamy jako grupa szkoleniowców z doświadczeniem menedżerskim ale także kompetencjami związanymi z survivalem, co uprawnia nas do wykonywania eventów w formie plenerowej, łącząc rozwój zespołów z grami outdoor. zatrudnieni u nas trenerzy to jednocześnie laureaci wielu nagród i ciekawe osobowości.
Nasze nowoczesne wyjazdy integracyjne i skuteczne szkolenia team building są rekomendowane przez setki koncernów z całego kraju.