Jak odpowiednio wdrożyć system ocen pracowniczych.

W większości firm na pewnym etapie ich funkcjonowania jest wdrażany system pracowniczych ocen. O ile sama idea tego typu systemu wydaje się być bardzo atrakcyjna i w teorii dająca wyraźne korzyści osobom zarządzającym, to jednak trzeba pamiętać o jednej istotnej sprawie. Żeby coś takiego się sprawdziło, to musi być prawidłowo wdrożony, a z tym będą się wiązać różne niespodzianki.
W dużej części firm wdrożenie systemy pracowniczych ocen wiąże się z dużymi obawami wśród załogi na różnych szczeblach, będzie to dotyczyć zarówno ludzi na stanowiskach produkcyjnych, ale także zarządu i kierownictwa. Jeśli nie wyjaśni się tych obaw na samym początku, to może się okazać, że wszystko co zostało zrobione będzie bez żadnej wartości.
W czasie wdrażania systemu oceniania bardzo ważne jest, aby od początku w jego tworzenie byli angażowani kierownicy oraz przedstawiciele załogi. Pozwoli to na znacznie lepsze określenie systemu ocen, a poza tym na bieżąco rozwiewać będzie różnego rodzaju wątpliwości, jakie się pojawią.
A wątpliwości takich z pewnością na pewno będzie sporo, bo pracownicy, szczególnie z większą ilością przepracowanych lat, często z dużymi obawami podchodzą do takich zmian. System taki traktowany być może jako nikomu niepotrzebna fanaberia, albo też jako narzędzie nacisku na załogę. Niektórzy mogą nawet widzieć w nim zagrożenie, które będzie związane z możliwością zwolnień jakiejś części załogi.
Dlatego też osoby wdrażające taki taki system powinny od samego początku utrzymywać dobre kontakty ze wszystkimi grupami pracowników i systematycznie wyjaśniać wątpliwości, które się będą pojawiać. Doskonałym wyjściem może być stworzenie jakiej grupy doradców, który wybrani będą wśród osób którzy się będą cieszyć sympatią i zaufaniem zarówno kierownictwa jak i reszty załogi.
Należy koniecznie zadbać o informacyjną kampanię, która przede wszystkim postawi na prosty przekaz do ludzi. Dobrym rozwiązaniem będzie bezpośrednie kontaktowanie się z załogą i kierownictwem, podczas nich będzie można na bieżąco omawiać różne spory i niedomówienia.