Fragmenty wykładu z zakresu funkcjonowania efektywnych grup pracowniczych

Poznając obecne wnioski z badań zrozumiałem, że istoty ludzkie naturalnie łączą się w społeczności. Jeśli dzieje się to w obrębie przedsiębiorstwa oraz członkowie grup lub zbiorowości są wyznaczeni do miejsc pracy, zostają oni członkami grup odpowiedzialnych za realizację określonych celów firmy. W następnej kolejności, z własnej woli albo pod przymusem wdrażają się w prace wydziałów, zespołów celowych i innych. Zatrudnieni w firmach zaliczają się do zespołów niesformalizowanych albo grup wspólnych pasji, dla przykładu osób interesujących się sportami ekstremalnymi lub samochodami. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy czytelnik może przeczytać np. tu:  Atrakcyjne Wyjazdy
Pokażę teraz podstawowe fakty w zakresie budowania grup pracowniczych. Zespoły w firmie to coś więcej niż teoretyczne społeczności. Objawiają się nie tylko pracowitością, ale także nieprzeciętną efektywnością. Czym wyróżniają się prawdziwe zespoły w odróżnieniu od grup pracujących wspólnie? Wyjątkowe zogniskowanie działań na skuteczności działania, co może przynosić realne sukcesy.
F.B. Irving i D.K. Smith uważają, że wśród długo pracujących ze sobą grup pracowniczych można znaleźć niekiedy takie, które prezentują efekty wspólnych działań przekraczające wszelkie racjonalne oczekiwania. Grupy, które są zespołami, wytwarzają pozytywną atmosferę i odpowiednie reguły współdziałania. Pochodzą one z podkreślania różnorodności potrzebnej w uzyskiwaniu wyjątkowego efektu.
Udane grupy pracowników bywają zbliżone do dawnej wspólnoty, gdzie chęć współdzielenia spraw i wspólnego doświadczenia bywa bardzo dominująca. Talenty i wiedza większości członków społeczności są postrzegane jako kluczowy sposób na funkcjonowanie.
W niniejszym wpisie chciałem pokazać, że grupa pracownicza traktowana jako zespół to wyjątkowo trudne do opisania zjawisko. Czysto szkoleniowe podejście do tego tematu często  je upraszcza.
To tyle moich przemyśleń.
Autor: Henryk Kowal
I JESZCZE JAK ZAWSZE GARŚĆ NIEZNANYCH FAKTÓW ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Najpopularniejsza forma ćwiczeń : zadania wspinaczkowe
- Najlepiej wycenione w kwestionariuszach po wyjeździe zabawy – oceny uczestników: gry plenerowe bez zadań ekstremalnych
- Uśredniona wielkość grupy szkoleniowej: sto uczestników.
- Preferowane dni tygodnia na gry: początek tygodnia.
- Najczęściej preferowana destynacja: Dolny Śląsk

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od kilku lat istniejemy w branży wydarzeń i konferencji korporacyjnych pod marką Training Projects.