Strategie dokształcania się dorosłych

Najważniejszym z argumentów, ażeby stosować wcześniej obmyślane symulacje menedżerskie, jest styl zdobywania nowych kompetencji przez osoby będące wiele lat po maturze. Innymi słowy chodzi o metodę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji stosowaną przez konkretnego człowieka. John Kolb w stworzonym przez siebie modelu przedstawia naturalne i podstawowe sposoby pozyskiwania nowych informacji: dywergencyjny, kompaktywny, kognitywny, symulacyjny. W oparciu o te style Adam Mumford oraz Peter Keynes 28 lat temu przedstawili zestaw narzędzi badawczych, pozwalający na dokładne zbadanie własnego stylu dokształcania się. Można go znaleźć na stronie autorów: Symulacje Biznesowe 
Twórcy kwestionariusza jeszcze w innych materiałach wyróżniają takie role, które przybierają uczestnicy szkoleń:
Aktywista, preferujący inne niż typowe doświadczenia. Jest pełen energii, posiada chęć stałego dokształcania się, stale dobrze usposobiony i lubiący innych ludzi. Bez zastanowienia coś zrobi, następnie dogłębnie o tym pomyśli. Chce wszystko własnoręcznie  sprawdzać - czy  na pewno tak jest.
Diagnostyk – inaczej naukowiec. Analizuje różne opcje osiągnięcia celu wykorzystując tylko najbardziej optymalne z nich. Tego typu ludzie nie potrafią uczyć się pod presją, wszystkie swoje wybory i działania chcą przetestować samemu.
Teoretyk – dla mnie jest to ponad wszystko ideowiec, ale bez żadnego doświadczenia praktycznego. Jego sposoby myślenia są niepoprawnie logiczne, a starania zawodowe zbyt nieefektywne, aczkolwiek efektowne. Dobrze rozumie uogólnienia, sam najczęściej transponuje wszystko na chronologiczne obrazy.
Znajomość opisanych powyżej ról jest bardzo przydatna podczas prowadzenia warsztatów. Umożliwia osobie prowadzącej szkolenie zaprojektować agendę szkolenia odpowiednią do preferencji ludzi biorących udział w szkoleniu. Jestem przekonany, że metoda edukowania pracowników firm to także znajomość teorii psychologicznych, nie wyłącznie technik formowania drabiny kompetencji.
Paweł Iwanowicz
Autor tego felietonu jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z obszaru  prowadzenia szkoleń. Posiada licencję Doradcy Przedsiębiorczości JSZ. Pracuje w Świeradowie Zdroju.  Od trzech lat organizuje treningi i tworzy gry dotykające tematyki kooperacji konglomeratowych w branży „motoryzacyja”.

TAGI:
Symulacje Zespołowe
Szkolenia dla firm
Gry hybrydowe
Coaching
Gry dla przemysłu
Zarządzanie zmianami
Certyfikacja trenerów
Materiały do symulacji dla coachów