Parę wskazówek w zakresie zadań szefa

W zeszłym tygodniu w poniedziałek prowadziłem kurs dla menedżerów zatrudnionych w dużej firmie produkcyjnej.  Wydarzenie było w małym hotelu w Beskidach. Ponieważ na dworze możemy podziwiać wspaniałą wiosnę, po szkoleniu menedżerowie mogli przejść się po okolicy.
W czasie kursu, które poprowadziłem dla  menedżerów, menedżerowie przedstawili pewną grupę kwestii związanych z funkcjonowaniem w firmie: role zespołowe tylko czasami były podstawą przy rekrutacji osób planowanych na stanowiska top managementu, szef nie rozwija wybijających się predyspocji członka zespołu, wiele apektów można usprawnić w pracy działu pracowniczego. Wskazane wyżej kwestie łatwo jest rozwinąć wykupując udział w dokładnie tych warsztatach: Praktyczne Treningi  Komunikacja .
W niniejszym akapicie chcę opisać, jakie negatywne skutki pochodzą z opisanych wyżej problemów w grupie. W przypadku gdy role zespołowe nie są podstawą w procesie selekcji pracowników, to konsekwencją jest to, że kierownik nie może odpowiednio przydzielać celów do zrealizowania.
Przykładowo Rafał Gierczak jest informatykiem i pracuje w małej firmie farmaceutycznej. Jego szef nakazał mu wysłać długiego maila do kontrahenta i określić specyfikację systemu organizowania zadań dla pracowników. Wybrany przez szefa specjalista nie nawiązuje relacji z innymi ludźmi oraz marzy tylko o pracy przy laptopie. Na pewno nie wykona efektywnie powierzonego projektu.
Następny przypadek: Silną stroną Adama Kaczkowskiego było twórcze rozwiązywanie problemów. Ciągle chce tworzyć nietypowe produkty, wprowadzać usprawnienia w funkcjonowaniu jego instytucji. Jego kierownik nie zauważa tego jakie  zatrudniony może mieć mocne strony oraz określa mu zadania, które polegają na aktywności rutynowej. Specjalista będzie zmęczony, a pracodawca nie sięgnie do jego najlepszego talentu.
Dobrze widać na tych  casach: predyspozycje do pracy w grupie powinny być kryterium przydzielania zadań.
O BLOGU

Pomysłodawcą i wykonawcą niniejszego tekstu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z komunikacji a dodatkowo badacz w programach dotykających problematyki  kierowania projektami.  
Na tej stronie  zwykle piszemy też na temat:
- analizy zaangażowania menedżerów w różnych korporacjach
- testy interpersonalne
- treningi z tematyki miękkiej
- spotkania motywacyjnych
- kierowanie zasobami ludzkimi
Dziękujemy i zachęcamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.