Elementarne zagadnienia na temat motywacji

Naprawdę mnóstwo specjalistów ds. HR konstruuje sposoby motywowania pracowników w różnorodnych przedsiębiorstwach. Jednak niewielu z nich nie nauczyło się, co tak naprawdę pobudza zatrudnionych. W tym artykule pokażę najważniejsze zagadnienia na ten temat.
Motywowanie do pracy oznacza procesy wzbudzające zaangażowanie, podtrzymujące i regulujące zachowaniem pracownika. Wyróżniamy motywację zewnętrzną, do której wliczamy: naganę dla pracownika, nagrody, oceny oraz naciski przełożonych. W literaturze znajdziemy także aktywizowanie wewnętrzne, do której zaliczamy: potrzeby, niepokoje wewnętrzne, zainteresowania, chęć działania, wizje przyszłości oraz deały. Więcej teorii przeczytasz na tej stronie:  Wyjazdy Integracyjne Od A Do Z
Najważniejsze pojęcia:
Motyw to chęci zaistniałe pod wpływem przeżywanych stanów albo innych czynników, wyrażające się w czynnym skłanianiu się do aktywizowania danego działania zmierzającego do określonego celu.
Diagnozowanie potrzeb codziennego procesu życiowego  :  wskaźnik samoświadomości lub umiejętność zwerbalizowania motywacji własnego postępowania. Możemy znaleźć motywy istotne dla człowieka, wpływające na rodzaj podejmowania działań, ich przebieg i spodziewane wyniki.
Potęga motywów to inaczej skuteczność działania, uruchamia bezwładność potrzeb konwencjonalnych oraz duchowych. W wielu przypadkach te statnie z wiekiem zaczynają dominować. Ustalono, iż na efektywność działania wpływa potencjał odczuwanych wrażeń: korzystne dla zdrowia poprawiają skuteczność działania, przeciwne znowu je obniżają. Również forma bodźców ma wyjątkowy udział w efektywności pracy, na przykład odczucie smutku nie wpływa mobilizująco na podejmowaną aktywność. Dość znacząca bywa również szybkość narastania uczucia. Stan braku aktywizowania psychofizycznego albo zbyt duże aktywizowanie nie podnoszą efektywności procesów życiowych. Natomiast za częste pobudzenie psychofizyczne z reguły przyczynia się do chorób psychicznych.
Tyle menedżerskich myśli.
Redakcja:Juliusz Iwanowicz
Twórca tego felietonu jest absolwentem wydziału filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z tematyki  . Posiada tytuł Konsultanta Wizerunku Osobistego PHN. Prowadzi firmę szkoleniową w Wiśle.  Od pięciu lat koordynuje warsztaty i tworzy badania dotykające tematyki motywowania w sektorze „ochrona środowiska i ekologia”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania motywacji
Rekrutacja  w  firmach
Strategia human resources w komercyjnej organizacji
Wieloaspektowe kierowanie ludźmi
Nowoczesne modele kompetencyjne
Struktura organizacyjna
Development Center