Praktyczne podstawy nauczania dorosłych

Gry i symulacje wpisują się w nowoczesne techniki dydaktyczne. Czytelnik może te formy dydaktyczne znaleźć w dobrych harmonogramach szkoleń przeznaczonych dla specjalistów. Taka technika edukacyjna jest wyjątkowo atrakcyjna osób biorących udział, gdyż w większości przypadków wykorzystuje wszystkie kanały percepcyjne oraz budzi ciekawość.
W marcowych i kwietniowych postach na mojej witrynie przedstawię warunki uczenia się ludzi dorosłych. W projekcie składającym się z szkoleń pracowniczych w prakseologicznym sensie można wskazać 4 kluczowe etapy, dające możliwość rozumieć zasób wiadomości nie tylko jako pozyskane  ustrukturyzowane dane, ale dodatkowo umiejętności ich zastosowania w konkretnej sytuacji oraz nabyte nastawienie do życia. Ich typologię wymyślił Michael Smiggel w 1978 roku oraz obszernie opisał ją w ostatniej publikacji, można ją ściągnąć: Dedykowane Gry Menedżerskie  
Początkowy ruch w działaniach doskonalenia kompetencji osób dorosłych w opisanym wyżej określa się jako nieograniczoną nieumiejętność w posługiwaniu się wiedzą, która wskazuje na posiadanie wiedzy w oparciu o istnienie następujących elementów: potencjalny adept danej dziedziny wiedzy niewiele wie w danym obszarze wiedzy i nie spostrzega swojej luki w braku wiedzy.
Drugim elementem w procesie edukacji będzie zwykle uświadomiona postawa niekompetencyjna. W czasie jego występowania szkolony jest świadomy luk w swoich kompetencjach, jednakże wciąż nie ma wystarczająco dużo informacji, ażeby te puste obszary zdiagnozować.
Trzeci etap nazywa się „ograniczona kompetencja”. Uczący się zdążył pozyskać do tej pory wystarczającą umiejętność działania, jednakże żeby zastosować ją w praktyce powinien być przygotowany na wysiłek posiadając wystarczającą proaktywną postawę. Ten  etap nie zawsze nagrodzony będzie realnym wzrostem kompetencji. Tu nie ma znaczenia już podjęta aktywność szkolenia, a zaczyna aktywność w zakresie samodoskonalenia.
Ostatnim etapem edukacji, będącym do przejścia, pod warunkiem, gdy uczący się jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieświadoma postawa kompetencyjna”. Wykształcona umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą okazuje się w tym miejscu zestawem nawyków, wartości życiowych oraz behawioralnych uwarunkowań.
Należy podkreślić, iż większość studiów podyplomowych, projektów szkoleniowych oraz ogólnie rozumiana praktyka edykacyjna skupia się na technikach rozwoju kompetencji człowieka. W związku z tym w następnym artykule zamieszczę strategie pozyskiwania informacji przez homo sapiens. Warto je wykorzystać, jeśli symulacje biznesowe mają być w agendzie szkolenia.
Edward Piecha
Autor tego artykułu jest absolwentem kierunku religioznastwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu  public relations. Posiada tytuł Mistrza Zmiany i Innowacji CCF. Prowadzi firmę szkoleniową w Krynicy Górskiej.  Od szesnastu sezonów organizuje treningi i opracowuje badania dotyczące efektywności osobistej w branży „telekomunikacja”.

O NASZYM BLOGU:
Symulacje Zespołowe
Kursy sprzedażowe
Gry edukacyjne
Mentoring
Lean games
Zarządzanie czasem
Wydarzenia team building
Licencje dla konsultantów