Kompetencje kierownika odnoszące się do działań projektowych

 

Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że kompetencje konieczne do organizowania przedsięwzięć biznesowych zdobywa się za pomocą kursów zawodowych i specjalistycznych cykli szkoleniowych. Administratorzy projektów zwykle muszą administrować działaniami projektowym angażując się aktywnie. Więcej informacji można znaleźć tu:
Programy - Szkolenia  Z Budowania Relacji Z Klientem  .
W niniejszym wpisie wskażę najważniejsze rodzaje kompetencji kierownika działań projektowych. Techniki z administrowania projektem mieszczą się kilku punktach:
- integracja priorytetów, inaczej zintegrowane podejście od projektu i zrealizowanie całej listy czynności,
- wskazanie obszaru aktywności, a w rzeczywistości oznacza umiejętność formułowania zadań oraz formułowania metod ich realizacji,
- gospodarowanie zasobami podwładnych, uznawane za kluczową zdolność kierownika projektu,
- zarządzanie kwestią zakupów, co oznacza decydowanie w sprawach zakupów nowych maszyn i posiadanie dobrego oka do okazji u dostawców,
- administrowanie ludźmi, co oznacza chęć do budowania grupy projektowej oraz ogrywania roli lidera takiego personelu w projekcie,
- komunikacja międzyludzka,
- zabieganie o jakość realizacji zadań w projekcie,
- zajmowanie się kosztami w projekcie,
- dokonanie oceny niepewności i ryzyka odnoszącego się do zakończenia projektu.
W tych tematach organizowałem w ciągu 5 lat bardzo wiele projektów szkoleniowych. Uczestnicy poszukiwali podczas tych szkoleń praktycznych kompetencji i technik zarządzania. Stałem się zaciekłym fanem tego typu tematów i jestem przekonany, że typowy menedżer zakładu chciałby dobrze zarządzać przedsięwzięciami.
KIM JESTEŚMY
Ten dziennik prowadzi grono  wykładowców tworzących treningi na tematy miękkie z kilkunastu sektorów rynku.
 
W tym blogu  zwykle piszemy równeż na temat:
- audyty kompetencji ludzi w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- testy psychologiczne
- cykle kształceniowe z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
- szkolenia motywacyjnych
- zarządzanie kapitałem ludzkim