Wyjazdy team building non profit

Szefowie szkoleń coraz intensywniej poszukują form|scenariuszy|programów} non profit na organizowane co roku albo i nawet dwa razy w roku  wiarygodne szkolenie integracyjne .


Chcą rzecz jasna zaszczepić w załodze  nastawienie o charakterze społecznikowskim.
Już dobre kilkadziesiąt agencji oferujących wyjazdy team building dostrzegło ten trend w preferencjach pracodawców i próbuje rozbudować swoje oferty o takie szkolenia.
W propozycjach możemy zauważyć zwykle takie pomysły.
Pierwszy typ to aktywności związane z ochroną środowiska. Sortowanie odpadków, oczyszczanie jezior, czy reklama pożądanych wzorców zachowań dotyczących ochrony natury w przedszkolach itd.
Inny model wyjazdów integracyjnych i team building to pomoc dla grup poszkodowanych przez los jak grupy niezamożne materialnie, osoby kalekie, długotrwali pensjonariusze domów pomocy itp.
Wyjazdy integracyjne angażują też aktywności na rzecz zwierząt (np. psy, a coraz chętniej i częściej też reklamę szczytnych idei jak  uczciwość podatkowa czy edukacja ekonomiczna.
Takie imprezy team building mają wielką  zaletę w porównaniu z tradycyjnymi atrakcjami dla pracowników. To promowanie działania na rzecz dobra wspólnego. Niestety musimy wiedzieć także o barierach w planowaniu takich szkoleń. Nasz wiodący specjalista specjalizujący się w takich  spotkaniach Antoni Nowakowski zauważa trzy najbardziej dotkliwe z perspektywy działu HR. Konieczność dochodzenia do kompromisów z nierzadko niechętnymi takim inicjatywom jednostkami samorządkowymi, długi okres przygotowań organizacyjnych, i wreszcie wymóg dostosowania się do oczekiwań danej miejscowości w której przygotowujemy szkolenie. Jednak to jest właśnie istota wydarzenia charytatywnego.

PAKIET NIEZNANYCH STATYSTYK Z MINIONEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma gier : scenariusz militarny
- Najlepiej wycenione w ankietach po spotkaniu ćwiczenia – oceny grup: gra kryminalna
- Uśredniona liczebność grupy zajęciowej: sto uczestników.
- Preferowane dni tygodnia na zajęcia: początek tygodnia.
- Najczęściej zamawiana lokalizacja: Mazury