Edukacyjna symulacja

Tych z Państwa, których ciekawią edukacyjne Symulacje   zachęcam usilnie do rozważenia stworzonej przez naszych konsultantów witryny www opisującej symulacje ekonomiczne i gry menedżerskie z wielu tematyk dotykających biznesu. Prowadzimy przykładowo symulacje z zarządzania strategicznego, dziedziny międzykulturowej, symulacje budujące zespoły a także symulacje z dziedziny finansów i inwestycji.
Stworzona przez Training Projects oferta prezentuje szereg programów: planszowe, w formie outdoor, zbudowane na interaktywnych rekwizytach. Symulacje zostały skonstruowane dla zespołów liczących razem od pięciu do 160 pracowników. Mogą zajmować od 60 minut do 16 godzin warsztatów o dynamicznym przebiegu i niezwykłej efektywności w wymiarze wzmacniania pożądanych postaw. 
jak łatwo odgadnąć nie są to ani trochę  symulacje losowe. Nie zawierają elementu  kostki czy rzucania monetą ani podobnych narzędzi opartych na banalnej przypadkowości gry.
Zajmujemy się również projektowaniem autorskich gier a także korporacyjnych symulacji od podstaw na zamówienie, krojonych na miarę. 
symulacje pisze Rafał Szczepanik, uznany szkoleniowiec. Wdrożył w różnych firmach blisko sto gier dotyczących zagadnień miękkich (np. przywództwa i kilkadziesiąt symulacji dla różnorodnych grup uczestników – np. w firmach leasingowych, FMCG, sieciach hurtowni czy nowoczesnych technologiach i przemyśle ciężkim. Rafał napisał w minionych dwunastu latach jak podejrzewamy zdecydowanie najwięcej symulacji na polskim rynku HR. 
Nie oferujemy tymczasem gier online. Twierdzimy (a opieramy się na kilkuset warsztatach opartych o tego typu formy edukacyjne), iż w programach miękkich oraz menedżerskich bywają one jednoznacznie mniej wydajna techniką edukacji.