Wykorzystanie symulacji w różnych szkoleniach

Dużo o szkoleniach realizowanych z wykorzystaniem gier i symulacji menedżerskich nauczyłem się od Silvio Brawna, który jest wysokiej klasy doradcą biznesowym dla biznesu. Szczegółowe dane na temat użycia tego rodzaju technik dydaktycznych czytelnik może znaleźć na specjalistycznych stronach w Internecie, np.: Licencjonowane Symulacje Strategiczne Dla Firm
Jakie można wyróżnić rodzaje szkoleń, w ramach których można użyć gry i symulacje kierownicze?
Da się wskazać  najczęściej spotykane grupy kursów dla menedżerów.
Projekty szkoleniowe typu „open” są kierowane do prawie całej populacji pracowników firm. Są oparte o zapisy z wyboru i kandydat na uczestnika może wybrać obszar sesji szkoleniowej. Firma dość często zwraca mu wydatki sesji szkoleniowej.
Kolejny rodzaj – projekty szkoleniowe zamknięte – poprzedzane są diagnozą potrzeb zainteresowanej organizacji i dostosowane wyłącznie do jej menedżerów i specjalistów. Takie kursy zwykle bywają organizowane trojako:
departament HR w danej organizacji rozpoczyna diagnozę wymagań szkoleniowych oraz przeprowadza projekt szkoleniowy,
firma przeprowadza badanie potrzeb szkoleniowych i zatrudnia do prowadzenia szkolenia profesjonalnych trenerów, którzy posiadają kompetencje w tym zakresie,
firma zleca sporządzenie badania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowanie sesji szkoleniowej firmie szkoleniowej.
Anna Dąbrowska i Piotr Fortuna w ich ostatniej książce opisują podobieństwa pomiędzy planowaniem gier w cyklu szkoleniowym przeprowadzanym w trybie zamkniętym i dostępnym dla każdego pracownika z każdej firmy.
W kursie o charakterze otwartym nie organizuje się badania zapotrzebowania na kompetencje przez uczestników szkolenia, lecz wybiera się odpowiednią metodę marketingową, która ma na celu określić rozmiar zainteresowania na dany temat projektu szkoleniowego.
Symulacje w szkoleniu dedykowanym tylko dla jednego przedsiębiorstwa organizowane są na skutek zapytania ofertowego organizacji, która kupuje szkolenie.
Ciąg dalszy nastąpi
Lucjan Piecha
Autor tego komentarza jest absolwentem kierunku politologii Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z zakresu  psychologii społecznej. Posiada licencję Doradcy Przedsiębiorczości TSY. Po studiach osiadł w Warszawie.  Od jedenastu sezonów uczy i pisze gry dotykające tematyki rozwiazywania konfliktów w sektorze „hotelarstwo i gastronomia”.

TAGI:
Gry Interersonalne
Kursy handlowe
Gry korporacyjne
Coaching
Gry dla przemysłu
Kreatywność
Gry konferencyjne
Narzędzia Instrukcje dla facylitatorów