Gry jako taktyka na poznawanie rzeczywistości biznesowej

 Segment szkoleń w Polsce rozwija  się bardzo   szybko  od wielu lat . Nie brakuje chętnych , którzy  zamierzają  pogłębić swoje  kompetencje, a także   nie pozostawać w tyle, jeśli chodzi o nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami biznesowymi,   równocześnie  na  szczeblu  całych przedsiębiorstw , jak i  kilkuosobowych grup sprzedażowych.

Intensywne treningi dla kierowników  mogą mieć wiele różnych celów . Czasami  będzie chodziło  o  podejmowanie  ważnych decyzji w warunkach stresu, innym razem  temat stanowić będzie   biegłość   analizy napływających informacji , w  następstwie  czego  zaistnieje przesłanka do dalszych działań biznesowych . Sam rynek szkoleń,  oprócz tego,  że szybko  się rozwija,   eksperymentuje z najnowszymi trendami  w metodologii przekazywania wiedzy,   koncentrując się na najlepszych wynikach .

Wielu trenerów biznesu nastawia się w swojej pracy na  przeróżne  Gry  Biznesowe  
aby wzmocnić zadowolenie kursantów. W  nauczaniu  stosowane były już od dawna ,  lecz   obecnie coraz szerzej   przygotowywane  są przez firmy szkoleniowe .  Bardzo ważne jest nauczenie nie tylko sztuki planowania , ale  także   zdobycie doświadczenia realizowania celów .

Najczęściej używanie  gier  podczas warsztatów  ma wiele zalet . Ich dużym atutem jest to, że   dają niepowtarzalną szansę, by  przekuć wiedzę książkową na praktykę  bez  niebezpieczeństwa wyrządzenia poważnych szkód w prawdziwych finansach . Jest to  także  skuteczniejszy  sposób przekazywania wiedzy ,  gdyż  opiera się  na  ekscytacji wywołanej imitacją rzeczywistości biznesowej, a  dzięki temu   wzbogaca   edukację.  Takie metody szkoleniowe są również   idealnym rozwiązaniem, za pomocą którego   osiągnięte podczas szkolenia  doświadczenie  można odnieść do  realnych działań biznesowych.  Kursanci  osobiście  mogą poznać problemy , z jakimi  są zmuszeni   zmagać  się menedżerowie  w  wirze biznesowych procesów,  gdyż   ciągle   koncentrują się na  prawdziwych problemach .