Gry w projektach szkoleniowych przysposabiających do stanowiska pracy

Szkolenia przygotowujące do pracy na danym stanowisku definiuje się jako doskonalenie kwalifikacji bezpiecznego zorganizowania zadań na stanowisku pracy, inaczej mówiąc zastosowania w praktyce:
- metod sprawnej współpracy,
- technik etycznej działalności zawodowej,
- wartości determinujących akceptację bezpiecznych technik pracy i ich polepszanie w ramach swoich możliwości,
- nawyków efektywnego wykonywania zadań zawodowych.
W szkoleniach przysposabiających do stanowiska pracy można wykorzystać gry menedżerskie. Dowiedziałem się tego, wtedy gdy odnalazłem w sieci tenże serwis internetowy:
Gry Strategiczne  
W fazie organizowania projektów szkoleniowych przygotowujących do pracy na danym stanowisku warto przeprowadzić:

- analizę sytuacji w zakresie celów w fazach procesu usługowego,

- analizę sytuacji z punktu widzenia pojawiających się niebezpieczeństw i problemów zawodowych,

- badanie celów razem z precyzowaniem opisanych w osobnych dokumentach zagrożeń i pokazaniem sposobu zachowania,

- diagnozę  słabych stron opisanych w osobnych dokumentach w najbliższym środowisku, wokół osoby pracującej,

- zaprojektowanie wyposażenia stanowiska roboczego adekwatnie do wykonywanego zadania roboczego.

Po sporządzeniu analizy zadań na wybranym stanowisku należy wziąć pod uwagę:

- źródła słabych stron oraz elementów niekorzystnych dla człowieka występujących w danej dziedzinie,

- wykresy pokazujące czynności i słabe strony,

- rysunki pokazujące czynności w kolejnych fazach procesu usługowego oraz zagrożenia.
W innym artykule przedstawię zestaw reguł następnej gry decyzyjnej.
Paweł Majcherek
Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału socjologii Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z zakresu  promocji i reklamy. Posiada licencję Doradcy Nowoczesnego Biznesu DPO. Mieszka w Częstochowie.  Od jedenastu lat organizuje treningi i kreuje badania dotykające tematyki prowadzenia prezentacji w branży „ubezpieczenia”.

TAGI:
Gry Menedżerskie
Treningi biznesowe
Gry planszowe
Zarządzanie
Lean games
Rozwój osobisty
Firmy szkoleniowe
Narzędzia Instrukcje dla wykładowców