Ocena firmy edukacyjnej

Przyswajanie umiejętności przez uczestników oraz praktyczne wyniki sesji szkoleniowej (w warsztatach tzw. in company) uzaleznione zwykle są od całej grupy spraw: trafnego badania zamierzeń uczestników, zastosowania metod oraz jak łatwo się domyśleć chwiejnego elementu jakim jest człowiek. Niestety odmienna sytuacja ma znaczenie w wydarzeniach szkoleniowych dla wielu firm jednocześnie (open courses). Wówczas mogą brać udział pracownicy pracujący na konkretnym stanowisku pracy, jednak pochodzący z różnych organizacji. Wtedy metody doboru organizacji edukacyjnej będą identyczne, choć współpraca z organizacją szkoleniową ma zwykle węższy charakter. Dużo na ten temat znajdziesz na tej stronie: Wyjazdowe Szkolenia Efektywność Osobista .
Proponowana przez Polskie Koło Instytucji Edukacyjnych metoda działania w procesie oceny szkolenia musi zawierać etap zapoczątkowania działania szkoleniowego i stadiun przedsięwzięcia ostatecznego. Musi to być to efektem pełnej analizy zamierzeń szkoleniowych. Podczas rozpoczęcia klient powinien określić, jaką koncepcję szkolenia – jako odpowiedź na wstępnie zdiagnozowane potrzeby – zaprojektowała organizacja dydaktyczna.
Dzięki informacji zwrotnej firma szkoleniowa jest w stanie rozeznać, czy jej koncepcja była przyjęta przez firmę klienta i jest w stanie uzgodnić kolejne badanie potrzeb szkoleniowych. Na tym etapie zwykle ma miejsce decyzję w sprawie partnera (firmy prowadzącej szkolenia).  Dalsze działania zmierzają do określenia całkiem sporych wydatków i odpowiedniego zaangażowania obydwu partnerów biznesowych.
Najważniejsze kroki metody przygotowania oraz zrealizowania szkolenia są następujące:
- wysłanie pytania do firmy szkoleniowej i otrzymanie programu projektu,
- ustalenie podstawowych założeń realizacji przedsięwzięcia i ogólne zdiagnozowanie rezultatów osiągniętych po szkoleniu, jak również metodologii poprowadzenia sesji szkoleniowych.
O NASZYM DZIENNIKU

 
W tym blogu mówimy równeż na temat:
- analizy motywacji pracowników w różnych korporacjach
- testy rozwojowe
- treningi z efektywności osobistego
- imprezy dla pracowników
- kierowanie kadrami