Spotkanie raportujące, formalna zapowiedź

W związku z zamknieciem programu nr DOU/63 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego
Agenda debata podczas spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • \"Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Szkolenia Z Coachingu
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL - badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Opieka dzienna nad dziećmi
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lwówecki oraz ostrowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Huta \"OŁAWA\" S.A., APATOR-SERVICE Sp. z o.o., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., \"Damian Dworakowski, P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Garbów , AD KOMERS , FreecoNet Tlenofon S.A., Global Cosmed Fabryka Kosmetyków, LASERSTAR sp. z o.o. sp.k, PUH IVES Flis Waldemar Leszek, TUGEB POLBUD Sp. z o.o., EFC S.A, TATARA Mirosław Tatara, AUTOPOL - MICHALSKI MOTORS
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.