Audyt projektu, oficjalne zaproszenie

W związku z audytem działania funduszowego nr IJAM/53 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Trustu Wyrównawczego
Program debata w czasie konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • \"Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW - systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • \"
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Przeładunek towarów
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Działalność organizacji profesjonalnych
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: toruński oraz m. Katowice
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego \"Juwenia\" Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A., Car-line, QElements, WhyCry Mini, T.D.K.L. , Multimedia Sieci Sp. z o.o. , Baloon , DPM Solid Polska Przesławscy Sp. Jawna, Graviteo sp. z o.o., MAKRUSZ S.A., PASEDO Przemysław Wiślak, Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , LAZARSKI MANAGEMENT , „PRAWOL” Alicja Wolska, Jerzy Wolski , Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.