Środki Unijne na warsztaty menedżerskie

Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” na dwudniowe Szkolenia Kierownicze subwencję dostały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Księgowych w spółce Zakłady Transportowe Kielce
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran
 • \"Zasystemujmy lepsze jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach\"
 • nowoczesna procedura produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • sporządzenie modernizacyjnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz uruchomienie produkcji nowoczesnego produktu
 • opracowanie harmonogramu rozwoju eksportu technologii/urządzeń/preparatów dla usuwania uciążliwości zapachowych na rynki Europy środkowo-wschodniej.
 • 35.11.Z)
 • opracowanie i wdrożenie oprogramowania modelów narzędziowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie nowoczesnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do procesu implantologicznego Osteoplant
 • sporządzenie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • struktura mobilna Galeria Handlowa
 • rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • rozszczerzenie działań eksportowych przez Przedsiebiorstwo INLIGHT SP. Z O.O.
 • aparat laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów
 • utworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego procesU KOMPUTEROWEGO
 • utworzenie serwisu interaktywnych głosowych wiadomości dla multimedialnych urządzeń przenośnych
 • uruchomienie nowoczesnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank
 • implementacja koncepcji rozowoju importu
 • wdrożenie zintegrowanego procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z programami IT partnerów.
 • zbudowanie nowoczesnego portalu analiz finansowych
 • stworzenie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie \"idolina\"
 • zbudowanie elektronicznego portalu medycznego dla lekarzy i pacjentów DOKTORZY24
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych