Grant Europejski na treningi z zarządzania

Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Infrastrukturalny” na trzy Szkolenia Z Kreatywności dofinansowanie uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Asystentek w spółce Wieńczycki Production
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • Prototyp modelu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi
 • innowacyjna koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • nowoczesny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny zdalny system do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych
 • opracowanie procedury i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i uruchomienie procedury wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych szansą dynamizacji firmy Beverlo Polska.
 • sporządzenie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • sporządzenie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji systemów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura B2B integrująca procesy handlowe oraz automatyzująca zarządzanie procesami
 • przygotowanie (nabycie usługi) harmonogramu dynamizacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • unowocześnienie serwisu zdalnego umożliwiająca prowadzenie aukcji w czasie rzeczywistym oraz realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną
 • system Integracji Informatycznej ELMEGA
 • opracowanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego
 • wdrożenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu
 • wdrożenie serwisu mobifit.pl - wdrożenie 2 nowych e-usług w obszarze edukacji w zakresie poprawy aktualnego stanu zdrowia, urody i kondycji fizycznej.
 • uruchomienie nowoczesnego modelu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • wdrożenie procesU INFORMATYCZNEGO B2B MEDYK SPOSOBEM ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOBRA PACJENTA.
 • uruchomienie procedury Albatros Pro Precision DS w innowacyjnej tłoczni w Wałczu.
 • wdrożenie energooszczędnej metodyki wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego i inwestora.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • stworzenie mobilnego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi