Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Mazowiecki Fundusz Pomocowy” na weekendowe Konferencje Dla Zespołów Zadaniowych subwencję dostały opisane poniżej projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Analityków Finansowych w firmie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • zaawansowana platforma marketingowa narzędziem na miarę XXI wieku
 • zaawansowana technologia recyklingu tworzyw sztucznych
 • innowacyjny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • opracowanie i implementacja modernizacyjnego procesu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i implementacja metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i implementacja wzoru użytkowego wielofunkcyjnego zestawu do utrzymywania czystości
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego procesu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji procesów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu
 • koncepcja Usług cyfrowych dla klientów ZUS (PUE)
 • rozbudowa przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez stworzenie Centrum Serwisowego.
 • system mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo - Diagnostycznego chorób oczu
 • utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • uruchomienie planu rozwoju eksportu w firmie Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B.
 • uruchomienie modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do systemów IT partnerów biznesowych.
 • wypracowanie nowoczesnego zdalnego serwisu turystycznego z możliwością interdyscyplinarnego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • wypracowanie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
 • stworzenie zdalnego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • wypracowanie internetowego serwisu MyWeddSpace, na którym będzie świadczona e-usługa wsparcia organizacji ślubów i wesel