Pomoc pieniężna na kursy zamknięte

Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Dolnoslaski Fundusz Regionalny” na dwa Szkolenia Z Przywództwa dotację otrzymały następujące przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Prawników w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • \"e-Integracja - szansą na skok technologiczny społeczności lokalnej\'
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • zoptymalizowana masowa gra zdalna kluczem do e- rozwoju Perfect Games Jasiński, Parobczy, Wilkowski Sp. J.
 • innowacyjny portal e-usług - zarządzania szczepieniami
 • sporządzenie procedury utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • opracowanie i uruchomienie technologii do półsystemowej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • opracowanie i wdrożenie osystemowania systemów systemowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w OLAN Sp. z o.o.
 • sporządzenie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • struktura biznesowa w Inter-Mlecz nowoczesnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu
 • struktura usług szkoleniowych on-line: sporządzenie funkcjonalno-systemistyczne oraz uruchomienie nowoczesnego programu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • wypracowanie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • wzmocnienie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.
 • system wyboru świadczeniodawcy i rezerwacji wizyt dla pacjentów gabinetów stomatologicznych.
 • opracowanie płatnej aplikacji do analizowana opcji giełdowych udostępnianej poprzez internet.
 • wdrożenie nowoczesnego procesu elektronicznego B2B w spółce WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany rejestrów
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.
 • implementacja systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy Blue Media S.A. i jej partnerami biznesowymi.
 • implementacja interdyscyplinarnego modelu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych
 • wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w spółce Sabaj-projekt
 • stworzenie cyfrowego systemu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • stworzenie mobilnego serwisu technologicznej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego samodzielne tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych w Internecie.