O grantach europejskich na treningi z zarządzania

Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Regionalny” na trzy Biznesowe Szkolenia Kierownicze dofinansowanie nabywają następujące przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Asystentek w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • \"Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.\"
 • \"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu\"
 • innowacyjna e-usługa edukacyjna: symulator-biznesu.pl.
 • nowoczesny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.
 • sporządzenie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i implementacja modernizacyjnego modelu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i implementacja mobilnego modelu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na technologii VoIP.
 • sporządzenie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • platforma B2B szansą na dalszy unowocześnienie i przyrost konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • zbudowanie \"planu dynamizacji importu\" dla firmy \"Levant\"
 • sporządzenie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • system inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych
 • system wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • wdrożenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce \"EDM Konsulting\"
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji importu w firmie TEVOR S.A.
 • wdrożenie modelu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • uruchomienie procedury produkcji opakowań o podwyższonej barierowości opracowanej przez Politechnikę Mediolańską
 • wdrożenie modernizacyjnej procedury budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • zbudowanie internetowego procesu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy dynamicznej branży Doradztwa Finansowego.
 • stworzenie elektronicznego serwisu automatycznej rejestracji oprogramowania procesów bezpieczeństwa danych
 • zbudowanie elektronicznego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.