O grantach europejskich na warsztaty z zarządzania

Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” na dwudniowe Wykłady Zarządzanie Zmianami dofinansowanie otrzymały opisane poniżej projekty:
 • Projekt Szkolenia Prawników w spółce Wieńczycki Production
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • \"Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim\"
 • zoptymalizowana metodyka nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
 • nowoczesny aparat EKG
 • opracowanie planu dynamizacji importu dla Wamtechnik sp. z o.o.
 • opracowanie harmonogramu dynamizacji eksportu dla AGROplan-SERWIS
 • sporządzenie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • opracowanie i implementacja technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego dla modelu transportu technologicznego EHB
 • sporządzenie i wdrozenie nowego wzornictwa w spółce BUDVAR Centrum S.A.
 • sporządzenie wzoru użytkowego nowoczesnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • struktura B2B szansą na dalszy unowocześnienie i progres konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • platforma intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • zbudowanie Spółki do realizacji planów importowych dzięki usługom doradczym.
 • rozszczerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro – Park” Mielec – II etap
 • stworzenie systemu narzędziowego eksportu ogłoszeń na różne portale aukcyjne i ogłoszeniowe
 • utworzenie nowego zakładu produkcji farb wykorzystującego innowacje technologiczne i produktowe
 • wdrożenie modernizacyjnego modelu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi planami.
 • wdrożenie nowoczesnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • uruchomienie procesu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • uruchomienie procedury Albatros Pro Precision DS w nowoczesnej tłoczni w Wałczu.
 • zbudowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • stworzenie zdalnego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • wypracowanie zdalnego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego.