Pomoc pieniężna na szkolenie z zarządzania

Uczestnicy z wybranych koncernów aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Społeczny” na Szkolenia Z Zarządzania dofinansowanie otrzymały poniższe przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Specjalistów w spółce Cersa
 • Szkolenie zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • \"Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów\"
 • eksport naszą szansą.
 • innowacyjny system zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • nowoczesny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • opracowanie i implementacja wzorów użytkowych szansą ekspansji firmy Beverlo Polska.
 • opracowanie nowoczesnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • opracowanie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura B2B szansą na dalszy skok technologiczny i progres konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • zbudowanie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • reorganizacja sieci teleinformatycznej w Perzynach, gmina Zbąszyń
 • system Automatyzacji procesu wymiany rejestrów i informacji ofertowych
 • model wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji procedury żywienia
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Eldom
 • uruchomienie innowacyjnych metodyki w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • uruchomienie procesu elektronicznej wymiany rejestrów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • implementacja do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCV
 • uruchomienie energooszczędnej procedury wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie zdalnego systemu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy dwudziestopierwszowiecznej branży Doradztwa Finansowego.
 • zbudowanie internetowego serwisu do technologicznego zamieszczania ogłoszeń
 • zbudowanie cyfrowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.