Dotacja na warsztaty biznesowe

Potwierdzamy że w ramach  funduszu europejskiego „Łódzki Program Pomocowy” na cztery  Szkolenia Outdoor  subwencję otrzymały poniższe  projekty:

Szkolenie Działu Utrzymania Ruchu w spółce Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg 
Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
przygotowanie firmy AWA do rozwoju działalności eksportowej poprzez opracowanie PRE 
"Peptaderm" - opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
nowoczesny projekt Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
opracowanie nowoczesnego modelu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
sporządzenie metodyki oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
35.11.Z)
sporządzenie i uruchomienie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
sporządzenie i uruchomienie produkcji wzorów nowych zabawek w MARIO-INEX Częstochowa
sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
opracowanie strategii ekspansji importu firmy InteliWISE S.A.
platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
planoskop “ zaawansowana wyszukiwarka procesów domów
reorganizacja infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy rejestrów środowiskowych
system monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem rejestrów po GSM.
proces skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza struktura Teledetekcyjna
stworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
wdrożenie nowoczesnego programu bezobsługowej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Light Hosting
wdrożenie nowoczesnego systemu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI
wdrożenie systemu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych
uruchomienie modelowego procesu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i  partnerów biznesowych
wypracowanie modernizacyjnego oprojektowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
zbudowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
stworzenie cyfrowego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
zbudowanie elektronicznego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie rejestrów z urządzeń GPS