Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania

Pracownicy z wybranych podmiotów aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących. Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Program Pomocowy” na Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych pomoc nabywają następujące projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w przedsiębiorstwie Zakłady Transportowe Kielce
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • \"opracowanie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem\"
 • \"Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o modernizacyjne rozwiązania\"
 • nowoczesna suszarnia na biomasę - budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, wdrożenie do produkcji.
 • nowoczesny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3.
 • opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy model kontrolno-pomiarowy
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie I wdrożenie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • sporządzenie innowacyjnej metodyki syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • sporządzenie ORAZ wdrożenie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • sporządzenie wzoru użytkowego przez Aluplastika Sp. z o.o.
 • stworzenie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • unowocześnienie Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • model B2B - nową platformą współpracy abonentów usług internetowych z operatorem ISP.
 • system wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • wdrożenie nowego zakładu produkcji farb wykorzystującego innowacje technologiczne i produktowe
 • utworzenie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno - Rekreacyjnych
 • uruchomienie nowoczesnych procedury w Kongskilde Polska Sp. z o.o.
 • implementacja systemÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • uruchomienie technologii montażu oświetlenia diodowego poprzez uruchomienie linii produkcyjnych w nowej hali produkcyjnej.
 • implementacja i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki producentów mebli oraz wirtualnego rozwiązania do systemowania i wyceny aranżacji pomieszczeń
 • wypracowanie mobilnego serwisu automatycznej rejestracji oprogramowania modelów bezpieczeństwa rejestrów
 • stworzenie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprojektowania komputerowego.