Środki Unijne na szkolenia dla firm

Uczestnicy z wybranych organizacji aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” na wyjazdowe Konferencje Z Zarządzania Projektem wsparcie nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Programistów w firmie Kronberg
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • \"Zmienimy Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego\"
 • innowacyjny aparat EKG
 • opracowanie nowoczesnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji innowacyjnego produktu
 • sporządzenie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i implementacja procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i uruchomienie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i uruchomienie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie usługi promodernizacyjnej - system Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • struktura do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • struktura współpracy translacyjnej
 • reorganizacja przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych
 • proces do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcowych systemów informatycznych.
 • program wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • utworzenie internetowego serwisu wirtualnych e - porad w zakresie energooszczędności i poszanowania energii w budynkach.
 • wdrożenie \"planu dynamizacji importu\" firmy ERKO Sp. j.
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie modelics-Pab Sp. z o.o.
 • wdrożenie modelu B2B modelowej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.
 • implementacja automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • uruchomienie e-usługi elektronicznego zarządzania dokumentami Uni-SEAD (Unikkon - model Elektronicznej Archiwizacji Dokumentów)
 • zbudowanie elektronicznego rozwiązania do procesowania wnętrz mieszkania/domu
 • zbudowanie internetowego serwisu bazy wiedzy i doradczo-konsultingowego.
 • zbudowanie internetowego serwisu Pluma do zarządzania projektami.