Dotacje

Tu znajdziesz aktualne powiadomienia dotyczące przyznanych naszym klientom grantów i dotacji unijnych na realizowane wspólnie z nami projekty szkoleniowe.