Lista dofinansowań na warsztaty HR

Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Świętokrzyski Program Infrastrukturalny” na dwa Certyfikowane Warsztaty Kreatywne pomoc nabywają następujące projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Szkolenia z rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • \"Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim\"
 • \"Paszport do importu\" szansą na ekspansję zagraniczną firmy wydawniczo-designerskiej
 • zoptymalizowana technologia świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
 • nowoczesny wkład firmy \"Heiche - Matusewicz\" w skok technologiczny technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • sporządzenie metodyki nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych
 • sporządzenie i wdrożenie modelu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • opracowanie i wdrożenie nowatorskiej procedury produkcji peletu.
 • opracowanie i uruchomienie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie prototypu i uruchomienie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • sporządzenie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • koncepcja Serwisowa B2B dla Partnerów firmy Acel Hvac
 • rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN
 • model B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • system teleinformatyczny dla potrzeb wymiany zasobów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-implementacja technologii spawania laserowego
 • wdrożenie nowoczesnego projektu elektronicznego B2B w firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany rejestrów
 • wdrożenie nowoczesnych metodyki produkcji wyrobów chemii budowlanej
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji eksportu w Suntech S.A.
 • wdrożenie do produkcji nowej linii wzorniczej fotelików z systemem ISOFIX
 • zbudowanie inteligentnej platformy do zautomatyzowanego przeprowadzania przetargów
 • stworzenie zdalnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu bezobsługowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • stworzenie zdalnego serwisu pomagającego uczniom w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki 2010 - www.ZdajObowiazkowo.pl