Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie

W tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:
Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.
SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Metoda na negocjacje
 • Kierowanie zespołem – warsztaty menedżerskie
 • Motywacja kadry dydaktycznej
 • Kluczowe scenki z bazy narzędziowej „szkolenia z negocjacji” według certyfikacji Szkoły
 • Emisja głosu - dbać o głos i dobrze z niego korzystać\"
  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • KOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH \"SPRAWNI INACZEJ\"
 • FUNDACJA \"SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY\"
 • HUTNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE STUDENCI DLA WOLNEGO TYBETU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA \"TĘCZA\"
 • STOWARZYSZENIE K 40
 • \"STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ MIĘDZY LUDŹMI\"
 • FUNDACJA \"ROZSZCZEPOWE MARZENIA\"
 • UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY \"MARATON\"
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA \"WARMIŃSKI ZAKĄTEK\"
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ MIŁOŚNIKÓW KOŁOMYI \"POKUCIE\" WE WROCŁAWIU
 • CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • \"FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO\"
 • FUNDACJA CHARYTATYWNA PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA \"POMÓŻMY UBOGIM\" W BIERACH
 • LĘBORKSKIE STOWARZYSZENIE ALTERNATYWA DLA UZALEŻNIEŃ