Zaliczenia

Co miesiąc w ramach naszej Szkoły Trenerów Biznesu prowadzimy zaliczenia agzaminacyjne w formie symulowanych sesji szkoleniowych. Tu znajdziesz aktualne powiadomienia dla kandydatów.